Prefabrykacja w mostownictwie stosowana jest przy budowie różnych konstrukcji stalowych, betonowych i drewnianych, a także z tworzyw sztucznych. W ostatnich latach w związku ze zwiększającymi się możliwościami logistycznymi zastosowanie prefabrykatów jest zdecydowanie częstsze. Warto bowiem wiedzieć, że prefabrykaty to gotowe konstrukcje lub ich elementy wytwarzane poza miejscem usytuowania.

Znaczenie prefabrykacji we współczesnym mostownictwie

Celem prefabrykacji jest przyspieszenie oraz ułatwienie procesu budowy obiektów mostowych. Obecnie możliwa jest prefabrykacja całych przęseł o dużej masie oraz transport elementów wielkogabarytowych. Prefabrykaty powstają poza miejscem budowy i przywożone są w postaci gotowych do montażu elementów.

Obecnie nawet mosty powstające w innych technikach mają elementy prefabrykowane. Gotowe segmenty mogą być transportowane z wytwórni do odległych miejsc. Daje to możliwość ograniczenia kosztów i skrócenia czasu realizacji przedsięwzięcia budowlanego, co jest priorytetem współczesnego budownictwa. Początkowo prefabrykaty stanowiły pojedyncze belki, a obecnie stosuje się już całe segmenty, które osadzane są na wspornikach — zwłaszcza w przypadku obiektów mostowych o sporych rozpiętościach.

Prefabrykaty optemARCH

Specjalistą w projektowaniu mostów jest firma OPTEM, która opracowała autorską technologię optemARCH. Są to łukowe elementy służące do budowy mostów. Zaletą gotowych sklepień łukowych jest brak konieczności przygotowywania dodatkowych rusztowań i podpór tymczasowych. Co ważne, betonowe prefabrykaty łukowe wytwarzane są w takich rozmiarach, aby nie wymagały wykorzystania transportu ponadnormatywnego. Pozostaje to nie bez znaczenia na cenę i szybkość realizacji prac.

System optemArch składa się z podpór prefabrykowanych, które mogą być stosowane zamiennie z monolitycznymi, czyli wytwarzanymi na placu budowy oraz nośnych elementów łukowych. Przy podporach znajdują się przeguby lub uciąglenia a uzupełnienie systemu to zamki wylewane na mokro. Zaletą prefabrykatów jest możliwość stworzenia indywidualnego projektu, co przekłada się na optymalizację grubości i wielkości poszczególnych elementów.

Każdy system prefabrykowany składa się z idealnie dopasowanych elementów, co oznacza możliwość szybkiej realizacji prac oraz oszczędność materiałową, a więc i niższe koszty. OptemArch jest kompatybilny z systemem murów oporowych optemBLOCK. W przypadku niskich nasypów stosuje się prefabrykaty optemFRAME, które charakteryzują się niewielką wysokością konstrukcyjną oraz łatwym i szybkim montażem.