Znaczna część zanieczyszczeń, która negatywnie wpływa na jakość powietrza, powstaje w wyniku procesu spalania. Jednak to jeden z powszechniejszych sposobów pozyskiwania energii nie tylko w przemyśle czy energetyce, ale również w wielu gospodarstwach domowych, gdzie często znajdują się przestarzałe kotły. Niedawno powstał program „Czyste Powietrze”, którego celem jest zmniejszenie ilości zanieczyszczeń poprzez sukcesywną wymianę pieców. W ramach tego przedsięwzięcia można starać się o dofinansowanie na kupno nowego kotła. Z tego artykułu dowiesz się, komu przysługuje dotacja.

Kto może skorzystać z dofinansowania na wymianę pieca?

Pomimo tego, że duże obiekty przemysłowe generują wiele zanieczyszczeń do atmosfery, to nie inaczej jest w przypadku gospodarstw domowych. Poprzez wymianę pieca na nowy zgodnego z obowiązującymi standardami można przyczynić się do zredukowania ilości szkodliwych substancji w powietrzu. Jednak koszt zakupu bardziej zmodernizowanego kotła jest dość wysoki. Z pomocą przychodzi program „Czyste Powietrze”, dzięki któremu można uzyskać dofinansowanie na wymianę pieca. Dotacja obowiązuje osoby fizyczne spełniające dane warunki:

  • Musi być właścicielem lub współwłaścicielem domu jednorodzinnego, lub lokalu mieszkalnego wydzielonego w takim budynku z wyodrębnioną księgą wieczystą.
  • Spełniać warunki dochodowe – roczne zarobki powinny wynosić do 100 tys. złotych.
  • Miesięczne łączne zarobki domowników wzajemnie się utrzymujących w przeliczeniu na osobę nie mogą przekraczać 1564 złotych. Jeśli osoba zamieszkuje w domu sama, to miesięczny dochód nie powinien wynosić więcej niż 2189 złotych.

Wsparcie finansowe można otrzymać nie tylko w celu wymiany starego kotła na paliwo stałe. Program „Czyste Powietrze” uwzględnia również instalację centralnego ogrzewania lub wody użytkowej, a także wentylację mechaniczną.

Jaki ekologiczny kocioł można wybrać w ramach programu?

Wymiana starego pieca na jakikolwiek nowszy kocioł nie jest możliwa, jeśli planuje się skorzystać z programu „Czyste Powietrze”. Aby uzyskać dofinansowanie, należy wybrać takie urządzenie grzewcze, które spełnia określone warunki dotyczące m.in. emisyjności, poboru energii elektrycznej czy sprawności sezonowej. Ponadto kotły na paliwa stałe muszą być oznaczone certyfikatem poświadczającym spełnienie wymogów. W takiej sytuacji warto skorzystać z usług producentów, takich jak firma Nibe-Biawar, oferujących piece 5 klasy z certyfikatem Ecodesign. Najczęściej są to kotły c.o. na pellet najwyższej jakości, które swoje zastosowanie znajdują nie tylko w domach jednorodzinnych, ale również obiektach użyteczności publicznej.