Inspektor budowlany – jakie ma obowiązki?

Inspektor budowlany to specjalista, który sprawuje nadzór i kontrolę nad robotami budowlanymi. Jakie są jego kompetencje? Co należy do jego obowiązków? Jakie realizuje on zadania? Kim jest inspektor budowlany? Uprawnienia i obowiązki inspektora nadzoru budowlanego wynikają z zapisów prawa budowlanego. Inwestycja musi być zrealizowana prawidłowo i właśnie nad tym czuwa […]

Jakie przyrządy pomiarowe są niezbędne na budowie?

Na placu budowy powszechnie wykorzystuje się nie tylko maszyny, ale również urządzenia pomiarowe. Jakie przyrządy cieszą się największą popularnością wśród fachowców? Prezentujemy 3 narzędzia, które są na wyposażeniu każdej dobrej firmy budowlanej. Rodzaje niwelatorów budowlanych Jeszcze do niedawna niwelatory były wykorzystywane głównie przez geodetów. Dziś powszechnie sięgają po nie firmy […]

Odzież robocza na budowę. Jaka odzież robocza będzie odpowiednia do prac budowlanych?

W wielu miejscach pracy konieczne jest noszenie odzieży roboczej. Obowiązek zapewnienia odpowiedniego stroju spoczywa na pracodawcy, który w ten sposób wypełnia przepisy Kodeksu Pracy. Odzież ochronna może się różnić w zależności od tego, jaką pracę wykonuje dany pracownik. W przypadku pracowników budowlanych odzież robocza jest szczególnie ważna, dlatego warto przyjrzeć […]