Jakie praktyczne zastosowanie ma inklinometr?

Monitorowanie konstrukcji stanowi bardzo istotną część prac budowlanych. Bez tych działań konstrukcje byłyby narażone na odkształcenia, co z kolei miałoby negatywny wpływ na użytkowanie obiektów. Jednym z urządzeń służących do pomiarów jest inklinometr. Czym jest inklinometr? Inklinometr jest jednym z najstarszych i najbardziej wszechstronnych urządzeń pomiarowych, które od lat stosowane […]

Umowa o roboty budowlane- jak ją sporządzić?

Umowa o roboty budowlane to jeden ze szczególnych rodzajów dokumentu, którego zasady przygotowania i wypełniania są ściśle określone przepisami kodeksu cywilnego. Niemniej jednak należy przyznać, że ten typ kontraktu w dalszym ciągu nie jest określany jednolicie. Może on bowiem odnosić się jednakowo do umowy odnośnie realizowania inwestycji budowlane, wykonania budynku […]