Przyjmuje się, że średni czas budowy domu z wykorzystaniem technologii tradycyjnej to dwa lata, przy czym pierwszy rok przeznaczony jest na doprowadzenie budynku do stanu surowego zamkniętego, zaś drugi poświęca się na wykończenie wnętrza. Proces inwestycyjny można przyspieszyć, dzięki wykorzystaniu niektórych materiałów budowlanych np. betonu komórkowego do ścian obiektu. Cena tego materiału w połączeniu z szybkim i prostym wykonawstwem staje się bardzo atrakcyjna, tym bardziej, że wykorzystanie betonu komórkowego pozwala na znaczące zwiększenie tempa prowadzenia prac.

Dlaczego z betonu komórkowego można budować szybciej?

Inwestorzy, którym zależy na przyspieszeniu prowadzenia prac niezbędnych podczas wznoszenia budynków mieszkalnych, powinni wybrać takie materiały murowe, które posiadają wymiary większe od standardowych, przy jednoczesnym zachowaniu niskiej masy własnej i dużej dokładności wymiarowej. Wszystkie te wymagania spełniają materiały murowe H+H Beton komórkowy. Beton komórkowy jest materiałem, który dzięki porowatej strukturze wewnętrznej charakteryzuje się niskimi gęstościami a tym samym niewielką masą pojedynczego elementu. Z tego powodu wykorzystywane w inwestycjach bloczki z betonu komórkowego mają większe wymiary, przy zachowaniu tej samej lub niższej wagi niż w porównaniu do innych technologii murowych.

Niemniejsze znaczenie w kontekście przyspieszenia prac murarskich ma wysoka dokładność wymiarowa, która umożliwia murowanie z wykorzystaniem cienkowarstwowej spoiny. Ułatwia to poziomowanie i prawidłowe ustawienie poszczególnych elementów w warstwie.

W Systemie Budowy H+H większość bloczków z betonu komórkowego posiada profilowane powierzchnie czołowe umożliwiające łączenie na pióro-wpust bez konieczności wypełniania spoiny pionowej, co również wpływa na przyspieszenie realizacji całej budowy.

Dlaczego warto wybrać bloczki z betonu komórkowego do wykonywania prac murarskich?

Wiemy już, że używając bloczków H+H Beton komórkowy, można przyspieszyć prace murarskie przy wykonywaniu przegród domu jednorodzinnego. Jakie jeszcze korzyści przynosi jego wykorzystanie? Beton komórkowy jest materiałem o porowatej strukturze. W porach tworzących jego strukturę wewnętrzną uwięzione jest powietrze, będące świetnym izolatorem. Powietrze zajmuje w strukturze betonu komórkowego 60−85 proc. całkowitej objętości. I z tego powodu beton komórkowy doskonale nadaje się do murowania ścian obiektów energooszczędnych. Dzięki niemu zyskują one wysoką izolacyjność termiczną, a wznoszone budynki są chronione przed nadmierną utratą ciepła.

Beton komórkowy cena