Budowa wiaty garażowej w granicy działki wymaga przede wszystkim odpowiedniego usytuowania konstrukcji. Każdy, kto chciałby postawić tego typu element architektury, z pewnością zastanawia się, jakie ulokowanie będzie najlepsze. Sprawdź, ile od granicy można postawić wiatę zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wiata garażowa – co to takiego?

Budowa wiaty garażowej jest alternatywnym rozwiązaniem dla postawienia garażu, które przede wszystkim generuje niższe koszty. Wiata samochodowa to lekka, ogrodowa konstrukcja, stanowiąca zadaszenie dla auta. Zabezpieczając pojazd przed różnego typu zanieczyszczeniami i niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, spełnia przede wszystkim funkcję ochronną. Największą popularnością bez wątpienia cieszą się wiaty garażowe drewniane, które w przeciwieństwie do wiat wykonanych z aluminium, stali czy betonu, prezentują się naturalnie i atrakcyjnie w przydomowej przestrzeni. Drewniana wiata świetnie sprawdzi się również jako miejsce do wypoczynku na świeżym powietrzu. 

Wiata – jak daleko od krawędzi jezdni?

Wymagania dotyczące usytuowania wiaty względem drogi można znaleźć w ustawie o drogach publicznych, która może być uszczegółowiona przez miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Choć warto pamiętać, że dla każdego obszaru plan miejscowy jest ustalany indywidualnie. W ustawie o drogach publicznych określono minimalne odległości wiaty od krawędzi jezdni, jakie należy zachować, stawiając wszelkie obiekty budowlane, w tym wiaty, przy drodze publicznej. Wyznaczona odległość zależy przede wszystkim od rodzaju drogi oraz miejsca zabudowy.

W terenie zabudowanym minimalna odległość od:

 • drogi gminnej powinna wynosić 6 metrów, 
 • dróg wojewódzkich oraz powiatowych to 8 metrów, 
 • drogi krajowej – 10 metrów,
 • drogi ekspresowej to 20 metrów, 
 • autostrady powinna wynosić 30 metrów.

Natomiast poza terenem zabudowanym odległość wiaty od:

 • drogi gminnej to 15 metrów,
 • dróg wojewódzkich i powiatowych – 20 metrów,
 • drogi krajowej to 25 metrów,
 • drogi ekspresowej – 40 metrów,
 • autostrady to 50 metrów.

Zarządca dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych w szczególnie uzasadnionych sytuacjach może wydać zgodę na postawienie wiaty, bliżej niż określają to ogólne przepisy. O taką zgodę należy ubiegać się przed rozpoczęciem budowy bądź przed dokonaniem zgłoszenia. 

Wiata garażowa – ile od granicy działki?

Warto wiedzieć, że nie ma przepisów definiujących jednoznacznie minimalną odległość wiaty od granicy działki. Stawiając wiatę, należy pamiętać o tym, żeby przede wszystkim nie kierować wód opadowych z dachu na działkę sąsiada. Lokalizacja wiaty garażowej musi uwzględniać warunki techniczne, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Odległość wiaty od granicy działki zależy przede wszystkim od rodzaju i liczby pojazdów. 

Odległość dla samochodów osobowych w liczbie:

 • do 10 musi wynieść 3 metry,
 • od 11 do 60 to minimum 6 metrów,
 • powyżej 60 powinna wynieść 16 metrów.

Odległość dla aut innych niż osobowe w liczbie:

 • do 4 to 6 metrów,
 • powyżej 4 to 16 metrów. 

Powyższe odległości ulegają zmianie, gdy sąsiednia działka jest działką drogową lub kiedy miejsca parkingowe znajdują się między liniami rozgraniczającymi ulicę.

W sytuacji, gdy wiata graniczy z oknami budynków, placem zabaw lub boiskiem dla dzieci odległości muszą wynosić dla aut osobowych w liczbie:

 • do 10 – 7 metrów,
 • od 11 do 60 – 10 metrów,
 • powyżej 60 – 20 metrów.

Natomiast dla samochodów innych niż osobowe w liczbie:

 • do 4 odległość to 10 metrów,
 • powyżej 4 odległość to 20 metrów. 

Powyższych wartości nie trzeba zachowywać, gdy miejsca postojowe są zlokalizowane pomiędzy liniami rozgraniczającymi ulicę.

Na rynku dostępne są liczne oferty na nowoczesne wiaty garażowe w różnych modelach. Starannie wykonana wiata drewniana z pewnością posłuży więcej niż jeden sezon, dlatego producent konstrukcji drewnianych Kempar wykorzystuje wyłącznie drewno wysokiej jakości. Dzięki temu proponowane modele są trwałe, wytrzymałe i odporne na negatywny wpływ czynników zewnętrznych.