Plac budowy jest miejscem potencjalnie niebezpiecznym, w szczególności dla osób postronnych. To z tego powodu należy przestrzegać restrykcyjnych zasad BHP i dobrze oznaczyć teren inwestycji znakami drogowymi i informacyjnymi. W dzisiejszym artykule wyjaśnimy, o jakim oznakowaniu na placu budowy trzeba pamiętać?

Jak oznakować teren budowy?

Plac budowy musi być odpowiednio oznakowany, jest to regulowane przez Rozporządzenie Ministra Infrastruktury o bezpieczeństwie i higienie pracy podczas wykonywania robót budowlanych. Według prawa należy nie tylko odznaczyć niebezpieczne miejsca, ale także ogrodzić cały teren inwestycji. Za odpowiednie oznakowanie odpowiedzialny jest kierownik budowy. Brak odpowiedniego oznaczenia jest równoznaczne z łamaniem przepisów i kierownik lub inwestor może zostać pociągnięty do odpowiedzialności karnej.

Plac budowy w mieście musi być dobrze oznaczony, w szczególności, jeśli zaburza on naturalny ruch drogowy. Możliwe, że potrzebne będzie zainwestowanie w niektóre znaki ostrzegawcze np. informujące o głębokich wykopach, czy zakazie przejścia. Ważne są także tablice ewakuacyjne, każde miejsce robót budowlanych musi być odpowiednio zabezpieczone przed pożarem. W celu usprawnienia ewakuacji umieszcza się znaki ochrony przeciwpożarowej. Znaki drogowe, tablice ostrzegawcze i informacyjne można zakupić lub wynająć u sprawdzonego producenta, np. Unistop.pl, to dobra opcja, jeśli budowa nie zajmie dużo czasu.

Czy ogrodzenie terenu budowy jest obowiązkowe?

Polskie prawo nakazuje ogradzać plac budowy. Jest to czynność obowiązkowa, ma ona na celu ochronę obywateli. Dobrze ogrodzony plac budowy minimalizuje ryzyko wypadków czy zapobiega kradzieżom materiałów, czy aktom wandalizmu, ponieważ osoby nieupoważnione nie mają wstępu.

Jakie oznaczenia placu budowy są niezbędne?

Na każdym placu konstrukcyjnym musi znajdować się tablica informacyjna ze schematem i regulaminem. Niezwykle ważne są także oznakowanie BHP, które dzielimy na:

  • przeciwpożarowe (żółte piktogramy na czerwony tle),
  • informacyjne (białe piktogramy na żółtym tle),
  • ostrzegawcze (czarne piktogramy na żółtym tle),
  • zakazu (czarne piktogramy na białym tle),
  • nakazu (białe piktogramy na niebieskim tle).

Wygląd powyższych znaków bezpieczeństwa jest normalizowana prawnie i ma charakter międzynarodowy, nie mogą one być innych wymiarów niż te, które podane są w rozporządzeniu.

Co powinna zwierać tablica informacyjna?

Na dużych, żółtych tablicach informacyjnych powinny znaleźć się konkretne informacje, jak:

  • adres,
  • rodzaj wykonywanych robót,
  • numer pozwolenia,
  • dane inwestora czy kierownika (imię, nazwisko, nazwa firmy, numer telefonu),
  • numery telefonów alarmowych.

O czym należy pamiętać przy oznaczaniu placu budowy?

Tablice informacyjne, jak i znaki drogowe w okolicach placu budowy są niezwykle ważne, nie można jednak zapomnieć o małych, żółtych tabliczkach ostrzegawczych. Do najpopularniejszych zaliczamy te, które informują o: zakazie przejścia, pracach na wysokości, robotach budowlanych, głębokich wykopach. Mają one na celu ostrzec osoby postronne przed niebezpieczeństwem.