Odbiór mieszkania to bardzo ważny moment dla większości osób. Dlatego też bardzo często w tego typu sytuacjach decydujemy się na skorzystanie z usług profesjonalnych firm, dzięki którym mamy możliwość uniknięcia wielu błędów i niedopatrzeń. W końcu należy mieć na uwadze, że mieszkania lub domy wychodzą spod rąk ludzi, którym mogą przydarzyć się wpadki. W momencie, gdy nie zostaną one wykryte podczas odbioru nieruchomości, jako właściciele będziemy zobowiązani do ich usunięcia na własny koszt/rachunek.

Ostatnim etapem, który dzieli właściciela od otrzymania kluczy do wymarzonego domu lub mieszkania, jest odbiór techniczny nieruchomości. Jest to również jeden z ważniejszych momentów, tym bardziej że nie każdego dnia mamy możliwość wprowadzenia się do własnych czterech kątów. Niestety jest to także etap, w którym możemy napotkać na szereg błędów i usterek, które mogą nam umknąć, zwłaszcza gdy nie do końca zdajemy sobie sprawę, na jakie kwestie należałoby zwrócić uwagę podczas dokonywania odbioru mieszkania. W ten sposób możemy narazić się na ryzyko ewentualnego poniesienia strat finansowych w związku z koniecznością usunięcia zaistniałych i niewykrytych usterek.

Czym jest odbiór techniczny nieruchomości?

Tak naprawdę zgodnie z obowiązującą ustawą deweloperską przed oddaniem nieruchomości do użytkowania nabywcy, musi zostać sprawdzony stan techniczny mieszkania lub domu. Jest to idealny czas na zgłaszanie wszelkich uwag i nieprawidłowości, które deweloper będzie zobowiązany do usunięcia lub naprawy na własny koszt przed ponownym wydaniem nieruchomości. Odbiór techniczny mieszkania lub domu w świetle obowiązujących przepisów można przeprowadzić samodzielnie bądź w asyście fachowców znających reguły prawa budowlanego. Stąd też zdecydowanie druga opcja jest o wiele bardziej bezpieczna.

Na co należy zwrócić uwagę?

Zarówno odbiór, jak i przegląd techniczny mieszkania to czynność, która powinna zostać przeprowadzona z należytą starannością. To pozwoli nam na uniknięcie ewentualnego ryzyka ponoszenia dodatkowych kosztów, wynikających z niespodzianek w postaci różnego rodzaju usterek. Podczas odbioru technicznego mieszkania warto, jest zwrócić uwagę m.in. na:

  • rozmieszczenie ścian – czy układ lokalu jest zgodny z dokumentacją;
  • rozdzielnicę elektryczną – wartości i opisy;
  • kierunki otwierania okien;
  • zarysowania na szybach;
  • drzwi wejściowe – zarysowania, uszczelki, domykanie;
  • płaszczyzny posadzek, odchyłki i kąty proste ścian;
  • rozmieszczenie przyłączy wodnych;
  • standard wykończenia – czy obietnice dewelopera zostały dotrzymane;
  • instalację elektryczną w lokalu;
  • zarysowania bądź uszkodzenia na grzejnikach, parapetach i balkonie.