A gdyby tak, zamiast ciągle narzekać na jakość wody, która leci z kranu oraz na ciągle rosnące koszty i wykopać własną studnię głębinową i cieszyć się czystą, smaczną i bezpłatną wodą? Brzmi jak zadanie bardzo trudne do zrealizowania? No cóż – jeśli mieszkasz w centrum miasta w bloku mieszkaniowym, to faktycznie temat mógłby być trudny. Jeśli jednak mieszkasz w swoim domu, który położony jest na działce, która spełnia wymogi (o których nieco dalej), to może warto zainwestować niewielką kwotę i stać się właścicielem studni głębinowej. Pompa do studni głębinowej nie pobiera dużo prądu, więc koszty wydobywania wody nie będą wysokie, a koszt inwestycji zwróci się po niedługim czasie. Na ten koszt składa się wynajęcie firmy, która wykona dla Ciebie całą instalację i zakup kilku urządzeń, które będą dbać o utrzymanie ciśnienia w kranach i o bezpieczeństwo całego przedsięwzięcia. Z tego artykułu dowiesz się też czy i w jakiej sytuacji może być potrzebne pozwolenie na wykopanie studni głębinowej.

Zanim będzie potrzebna pompa do studni głębinowej

Polskie prawo reguluje kwestię wykopania własnej studni w kilku przepisach. Dlatego, zanim rozpoczniesz jakiekolwiek prace i zanim pompa do studni głębinowej pojawi się na Twojej liście zakupów, warto odwiedzić prawnika i skonsultować z nim posiadane informacje i upewnić się, że nie ma jakichś dodatkowych przepisów lokalnych regulujących prawa właścicieli gruntów w tym zakresie. Jeśli zdecydujesz się na podjęcie w tej sprawie decyzji bez konsultacji z prawnikiem, to do przejrzenia masz: Prawo wodne, Prawo budowlane, Prawo geologiczne i Prawo górnicze. Zapisy wymienione w powyższych Prawach regulują kilka kwestii. Najważniejsze z nich dotyczą zapewnienia odpowiednich warunków sanitarno-higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska. Precyzują one odległości, jakie należy zachować od różnych już istniejących urządzeń i instalacji, od sąsiednich działek oraz uwzględniają możliwość wykonywania w zaplanowanej przyszłości wszelkich prac, które mogłyby kolidować z wybudowaną przez Ciebie studnią. Pozostałe przepisy zajmują się tym, kto musi uzyskać specjalne pozwolenie wodnoprawne na wykonanie takiej inwestycji.
Ogólne wnioski (które jak wspomniano – nie muszą dotyczyć Twojej konkretnej sytuacji), które można wyciągnąć z analizy powyższych przepisów, są następujące:

  • nie jest wymagane zgłaszanie rozpoczęcia budowy ani pozwolenie na wykonanie studni głębinowej w przypadku ujęć podziemnych,
  • powyższy brak wymogu uzyskania zgody dotyczy budowy studni, której głębokość nie przekracza 30 metrów, a czerpana z niej woda będzie służyła właścicielowi wyłącznie do realizacji własnych potrzeb (żywieniowych, sanitarnych i np. podlewania ogrodu),
  • jeśli ciek wodny, do którego inwestor planuje się włączyć, znajduje się na głębokości poniżej 30 metrów, gdy planowany pobór wody jest większy niż 5 metrów sześciennych na dobę lub gdy woda ma być pobierana w innym celu (np. działalności gospodarczej), wymagane jest uzyskanie pozwolenia.

Uzyskanie pozwolenia nie jest wielkim nakładem inwestycyjnym. Koszt jego uzyskania to nieco ponad 200 zł, choć do niedawna ta kwota była znacznie wyższa. Nie warto jednak ryzykować i próbować kopać studni bez pozwolenia wtedy, gdy jest ono wymagane. Kara za taką samowolę może być dotkliwa i wynosić pięciokrotność kwoty, którą normalnie zapłaciłbyś za dostarczenie wody przez wodociągi.

Gdzie może zostać zamontowana pompa do studni głębinowej

Jak się zapewne domyślasz i jak wynika to z wcześniejszych zapisów, nie możesz wykopać studni w dowolnym miejscu na swojej działce. Odległości te również są regulowane przez Prawo budowlane i uaktualniane w Rozporządzeniach Ministra Infrastruktury. Wynika z nich, że jeśli zadaniem studni ma być dostarczanie wody do celów spożywczych i higienicznych, powinna ona znajdować się nie bliżej niż:

  • 5 metrów od którejkolwiek granicy działki,
  • 7,5 metra od przydrożnego rowu melioracyjnego,
  • 15 metrów od budynków, w których trzymane są zwierzęta rolne i jakiekolwiek zbiorniki do gromadzenia nieczystości z produkcji rolnej
  • 30 metrów od jakiegokolwiek elementu sieci kanalizacyjnej odprowadzającej ścieki, które są biologicznie oczyszczone i 70 metrów od takiego elementu, jeśli odprowadzane ścieki nie są oczyszczone biologicznie.

Dzięki przestrzeganiu tych przepisów woda, którą będziesz dostarczał na swój stół, będzie czysta, zdrowa i bezpieczna oraz nie dostaną się do niej żadne substancje, które mogłyby zagrażać Twojemu zdrowiu.

Nie warto również dokonywać montażu i instalacji studni samodzielnie. Pamiętaj, że wszelkie nieprawidłowości (np. pompa do studni głębinowej zamontowana bez zachowania właściwej izolacji od podskórnych warstw wodonośnych) mogą skutkować przedostawaniem się do Twojej instalacji wodnej substancji, które mogą być niebezpieczne. Nowoczesna studnia głębinowa w niczym nie przypomina tradycyjnej studni z cembrowaniem wykonanym z kręgów betonowych, jakie jeszcze kilkadziesiąt lat temu były tak popularne w krajobrazach polskiej wsi. Prawidłowy montaż studni i instalacji wodociągowej sprawia, że jest ona praktycznie niewidoczna dla kogoś, kto nie wie, że studnia została wykopana.