Decydując się na budowę domu w miejscu pozbawionym dostępu do kanalizacji, konieczne jest stworzenie instalacji umożliwiającej samodzielne radzenie sobie ze ściekami. Wśród możliwych rozwiązań wymienić należy przydomową oczyszczalnię biologiczną oraz szambo ekologiczne, jak potocznie określany jest zbiornik bezodpływowy. Czym są te instalacje i w jaki sposób działają? Czym szambo ekologiczne różni się od oczyszczalni biologicznej? Zapytaliśmy o to eksperta z firmy montującej ekologiczne oczyszczalnie ścieków w Małopolsce MAWEX EKO.

Czym jest oczyszczalnia biologiczna?

Przydomowa oczyszczalnia ścieków to instalacja, która umożliwia przetwarzanie nieczystości do takiego stopnia, że nie są już one groźne dla środowiska i mogą zostać odprowadzone do gruntu lub wód powierzchniowych. W przypadku biologicznej oczyszczalni ścieków wszystkie procesy – zarówno oczyszczanie mechaniczne, jak i biologiczne – zachodzą w obrębie jednego zbiornika. Na początku nieczystości poddawane są oczyszczaniu mechanicznemu, to jest sedymentacji i flotacji. W efekcie ścieki uwalniane są od dużych, nierozpuszczalnych zanieczyszczeń i pozbawiane frakcji stałej. Następnie, dzięki procesom biologicznym zachodzącym w warunkach tlenowych, rozkładane są pozostałe zanieczyszczenia. Oczyszczona woda odprowadzana jest na końcu do ziemi, okolicznych cieków lub zbiorników wodnych.

Jak działa szambo ekologiczne?

Alternatywą dla przydomowej oczyszczalni jest szambo – niegdyś najczęściej betonowe, obecnie wykonywane z wysokiej jakości tworzyw sztucznych. Szambo ekologiczne to potoczne określenie na bezodpływowy zbiornik podziemny. Gromadzone w nim ścieki muszą być co jakiś czas usuwane. Jak wyjaśnia nasz ekspert, montowane przez firmę MAWEX w Krakowie czy Bochni szamba ekologiczne firmy Kingspan cechują się mocną konstrukcją, odporną na ściskanie i bardzo szczelną. Dzięki temu instalacje te są trwałe, bezawaryjne i nie stwarzają zagrożenia przedostania się zanieczyszczeń do gleby. Co więcej, szambo ekologiczne można wtórnie wykorzystać, przerabiając je na oczyszczalnię drenażową.

Czym oczyszczalnia biologiczna różni się od szamba ekologicznego?

Oczyszczalnia biologiczna różni się od szamba budową, zasadą działania oraz uzyskanym efektem. Pierwsze z wymienionych rozwiązań oczyszcza ścieki do postaci wody, którą następnie odprowadza się do gruntu lub okolicznych wód powierzchniowych. Drugie rozwiązanie – bezodpływowe szambo – nie pozwala na przetworzenie nieczystości i rozprowadzenie ich. Wymaga ono natomiast regularnego opróżniania, co wiąże się z dodatkowymi kosztami. Dlatego też, mimo wyższej ceny, oczyszczalnia przydomowa okazuje się być na dłuższą metę bardziej opłacalnym rozwiązaniem.

Warto podkreślić, że zbiornik nowoczesnego szamba ekologicznego, wykonany z tworzyw sztucznych, może zostać przystosowany do użytku jako element oczyszczalni drenażowej. Dlatego planując montaż instalacji na ścieki, można rozważyć również takie długofalowe rozwiązanie.