Na jaki projekt domu się zdecydować? Czy na pewno wystarczy włączyć przeglądarkę i po prostu zacząć poszukiwania? Jak uniknąć nieprzyjemnych sytuacji związanych z urzędowymi formalnościami, a jednocześnie wybrać projekt odpowiedni do budżetu? Poniżej częściowo odpowiemy na te pytania i postaramy się pomóc przyszłym inwestorom w wyborze właściwego projektu domu.

Przepisy i zasady, o których należy pamiętać przed wyborem projektu

Obowiązujące prawo budowlane bardzo szczegółowo określa zarówno zasady budowy domów, jak i formalności, które czekają inwestora przed rozpoczęciem tego procesu. Podstawowe informacje o tym, jak budynek może być położony na działce zawiera Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. Na etapie wyboru projektu ważne są określone w tym rozporządzeniu odległości, jakie należy zachować pomiędzy domem a granicą działki. Drugim dokumentem, którego zapisy mogą decydować o tym, jak duży może być obrys budynku na danej parceli jest wypis z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP) lub, jeśli takiego nie ma Decyzja o Warunkach Zabudowy i Zagospodarowania Terenu (WZZT). Są one dostępne na wydziale architektury urzędu miasta, gminy lub dzielnicy. Znajdują się w nich informacje na temat budynku, jaki może powstać na działce, przebiegu sieci elektroenergetycznych, tego co w przyszłości może zostać wybudowane na działkach obok, a także informacje na temat wyglądu domu i jego wysokości, koloru elewacji i dachu, a nawet kąta nachylenia dachu. Warto zapoznać się z tymi regulacjami nie tylko przed wyborem projektu, ale także przed zakupem działki, jeśli dopiero go rozważamy. Kolejnym etapem będzie zlecenie geodecie wykonania mapy sytuacyjno- wysokościowej, niezbędnej do opracowania projektu zagospodarowania terenu. Zawiera dane z pomiarów w poziomie i w pionie, a jej koszt jest uzależniony od wielkości działki (przeważnie cena waha się w granicach od 400do700zł).. Kiedy wszystkie dokumenty zostały zebrane i wiadomo, jakich rozmiarów dom będzie odpowiedni do rozmiarów i kształtu działki, można zacząć poszukiwania projektu. Po wyborze gotowego projektu architekt adaptuje go do warunków lokalnych, wprowadza zmiany, jeśli są konieczne, i tworzy w ten sposób projekt budowlany, dostosowany do warunków działki, który będzie załącznikiem do wniosku o pozwolenie na budowę.

Wielkość domu – jak określić metraż?

Jest to jedna z pierwszych cech domu, jaka jest rozważana podczas poszukiwań odpowiedniego projektu. Wizje i marzenia nie zawsze znajdą dokładne odzwierciedlenie w rzeczywistości, w której trzeba brać pod uwagę koszt budowy każdego metra kwadratowego. Warto dążyć do jak najwierniejszej realizacji swoich marzeń, a bogata oferta profesjonalnych biur projektowych, jak pracownia Z500, na pewno to umożliwia. Każdy z domowników potrzebuje swojego pokoju, a cała rodzina – odpowiednio dużej części wspólnej, przeważnie jednej łazienki na dwie osoby i często garażu. Można zdecydować się też na dodatkowe pomieszczenia, takie jak gabinet, siłownia czy pokój gościnny. Lista z określeniem metrażu na każdy pokój będzie odpowiednim sposobem, aby stworzyć przedział metrów kwadratowych, w jakim będzie można balansować w trakcie poszukiwania projektu.

Układ pomieszczeń w projekcie domu

jednak Nie tylko wielkość pomieszczeń jest ważna, ale także ich usytuowanie względem siebie oraz odpowiednio względem stron świata. Warto zastanowić się nad wydzieleniem strefy dziennej i nocnej. W domach piętrowych zazwyczaj strefa dzienna jest na parterze, a sypialnie domowników znajdują się na piętrze. Niefunkcjonalnym rozwiązaniem byłoby tworzenie dwóch sypialni na parterze, a dwóch na piętrze. Można sobie wyobrazić wieczór, podczas którego część domowników spędza czas w salonie, a niektórzy chcieliby położyć się spać, a w pomieszczeniu obok odbywają się rozmowy i dochodzi do nich hałas. Od południa, które jest lepiej nasłonecznione, umieszcza się strefę dzienną, a po stronie przeciwnej – pomieszczenia, które nie są często odwiedzane, jak garaż, kotłownia, spiżarnia, czy też sypialnie.

Wybór projektu domu to ważna i trudna decyzja. Ogrom ofert dostępnych na rynku nie zawsze ułatwia sprawę. Aby dobrze zacząć cały proces budowy domu, warto trzymać się kilku zasad opisanych powyżej, a nawet skonsultować się z fachowcem. Pracownie projektowe zwykle oferują bezpłatne konsultacje i warto z nich korzystać.