Monitorowanie konstrukcji stanowi bardzo istotną część prac budowlanych. Bez tych działań konstrukcje byłyby narażone na odkształcenia, co z kolei miałoby negatywny wpływ na użytkowanie obiektów. Jednym z urządzeń służących do pomiarów jest inklinometr.

Czym jest inklinometr?

Inklinometr jest jednym z najstarszych i najbardziej wszechstronnych urządzeń pomiarowych, które od lat stosowane jest do monitorowania szeroko pojętej geotechniki i które pozwalają określić wielkość oraz kierunek przemieszczeń poziomych. Urządzenie służy w szczególności do monitorowania deformacji, ruchów podpowierzchniowych, pomiaru kątów pochylenia lub nachylenia, wysokości lub obniżenia obiektu względem siły grawitacji. Inklinometry mierzą nachylenia dodatnie oraz ujemne.

Urządzenie składa się z obudowy oraz systemu pomiarowego. Obudowa pozwala na pomiary podpowierzchniowe, a dzięki obecności specjalnych rowków możliwa jest kontrola orientacji czujnika. Rowki odpowiadają również za jednolitą powierzchnię potrzebną do wykonywania pomiaru.

Jak działa inklinometr?

Inklinometr to urządzenie mechaniczne, które posiada prostą konstrukcję i działa na zasadzie grawitacji. Najnowsze urządzenia to inklinometry elektroniczne, które pozwalają na bardzo dużą dokładność w pomiarach, wyższą precyzję, a co za tym idzie – łatwiejszą pracę.

Urządzenie wyposażone jest w kondensator, który zawiera dwie okładziny. Pomiędzy nimi umieszczony jest ruchomy dielektryk reagujący na wszystkie odchylenia względem idealnego pionu. Dokonanie pomiaru możliwe jest dzięki różnicy pojemności pomiędzy wahadłem, a okładziną. Inklinometr można stosować w różny sposób, montując go w otworach wiertniczych, zalewając betonem, przymocowując lub zakopując do konstrukcji.

Innego typu urządzenia przenośne składają się z sondy, odczytu i kabla. Każde badanie polega na pomiarze całej długości obudowy, dzięki czemu możliwa jest duża dokładność pomiaru. W przypadku ciągłego monitoringu konstrukcji system pomiarowy instaluje się umieszczając czujniki do rejestratora danych.

Typowe zastosowanie inklinometru w geotechnice

Inklinometr posiada szereg zastosowań w geotechnice. Stosuje się go zarówno w przypadku pomiarów naziemnych, jak i wgłębnych. Wykonanie badań pozwala bezpiecznie prowadzić prace budowlana, a w przypadku istniejących obiektów, sprawdzić stan ich konstrukcji. Wykonywane badania za pomocą inklinometru mają kluczowe znaczenie w kontekście bezpieczeństwa użytkowania obiektu, bądź w zakresie stwierdzenia nieprawidłowości, które trzeba naprawić.

Pomiary inklinometryczne stosuje się podczas licznych prac budowlanych, takich jak wykonywanie wykopów, tunelów, nasypów, czy wałów przeciwpowodziowych. Urządzenie pozwala także wykryć strefy ruchu bądź sprawdzić, czy reaguje na środki zaradcze i jest on przyspieszający. Uzyskane wyniki pozwalają sprawdzić, czy odkształcenia mieszczą się w założonych granicach, czy systemy zabezpieczające działają właściwie oraz to, czy i w jaki sposób ruch gruntu ma wpływ na sąsiednie budynki.