Praca na budowie wymaga przestrzegania przepisów BHP, to znaczy noszenia odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej. Jest to regulowane przez Kodeks Pracy, prawo budowlane, a także Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywanych robót budowlanych. Zatem należy zabezpieczyć teren budowy, zamontować rusztowania według wytycznych producenta i dokonać stosownych odbiorów, a także umieścić niezbędne tablice informacyjne i ostrzegawcze. Ponadto teren budowy, rusztowania, jak i maszyny budowlane muszą podlegać rutynowym przeglądom technicznym, a wszystkie niezbędne informacje muszą znaleźć się w protokołach i dokumentacji. Pytanie zasadnicze brzmi: jak zadbać o ochronę pracownika na budowie?

Ochrona pracownika na budowie – odzież, obuwie robocze i środki ochrony indywidualnej 

Praca na wysokości powyżej 1 metra wymaga zastosowania zabezpieczeń w postaci barierek ochronnych, a w przypadku ruchomych platform także linek zabezpieczających. Pracownik na budowie powinien mieć zapewnioną odzież roboczą. Po stronie pracodawcy leży jej udostępnienie, a nawet pranie. Pracownikowi nie wolno prać skażonej odzieży samodzielnie. Dotyczy to choćby prac związanych ze ściąganiem płyt cementowo-azbestowych. Odzież robocza powinna być wygodna i uszyta z materiałów przewiewnych i zapewniających cyrkulację powietrza. Sprawdzają się między innymi: bawełna, softshell czy też polar. W przypadku niskich temperatur pracodawca ma obowiązek zapewnić odzież roboczą ocieplaną. Nie tylko odzież robocza w pracy na budowie ma znaczenie. Jak wiadomo nie może ona krępować ruchu i musi zapewniać swobodę pracy. Ważne jest obuwie robocze, które na budowie powinno być dodatkowo wzmocnione. Pracownik może być narażony na upadek zarówno materiałów budowlanych, jak i elementów budowy. Musi chronić stopy przed zmiażdżeniem i przebiciem. Stąd buty na budowę powinny być wyposażone we wkładkę antyprzebiciową kompozytową, jak i podnosek kompozytowy. Odchodzi się od stosowania wkładek i podnosków metalowych, ze względu na to, że obuwie powinno być lekkie i wygodne. Trzeba równocześnie zaznaczyć, że elementy z kompozytu zapewniają taki sam stopień ochrony pracownika na budowie. Istotne znaczenie mają także środki ochrony indywidualnej. Tutaj w sposób szczególny ważne są kaski. Sypiący się materiał to na budowach codzienność. Kaski budowlane dzięki regulacji mogą być odpowiednio dopasowane do głowy. W przypadku pracy tam, gdzie nie można zapewnić barierek ochronnych, np. na dachach, konieczne jest stosowanie dodatkowo uprzęży zabezpieczających. Z powodu dużego hałasu, a także sypiącego się czy drażniącego materiału pracodawca powinien zapewnić także nauszniki, okulary ochronne oraz maski robocze. Ważne przy wielu pracach są także rękawice robocze.       

Zabezpieczenia na placu budowy – co warto wiedzieć? 

Każda budowa musi być odpowiednio zabezpieczona. Niezbędne jest ogrodzenie placu budowy albo wyznaczenie pracownika do nadzoru i postawienie tablic ostrzegawczych, jeśli postawienie ogrodzenia jest niemożliwe. Ogrodzenie powinno mieć wysokość przynajmniej 1,5 m. Sprzęt budowlany powinien przechodzić rutynowe kontrole techniczne i być dopuszczony do pracy przez UDT. Pracownik obsługujący sprzęt budowlany musi posiadać uprawnienia UDT potwierdzone stosownym dokumentem. Każdy pracownik budowlany musi też przechodzić regularne szkolenia BHP. Budowa jest zawsze nadzorowana nie tyko przez kierownika budowy, ale również inspektora nadzoru budowlanego. Wszelkie uchybienia w zakresie wymogów co do zabezpieczenia placu budowy, użytkowania sprzętów pomocniczych, jak rusztowania czy podnośniki, jak również przeszkolenia pracowników mogą być karane nie tylko przez inspektora nadzoru budowlanego, ale również PIP czy sądy. 

Pracownik na budowie musi czuć się bezpiecznie, aby mógł rzetelnie wykonywać swoje obowiązki. Trzeba pamiętać, że dostarczenie pracownikowi odzieży roboczej, butów na budowę, kasków budowlanych i i innych środków ochrony indywidualnej jest obowiązkiem, a nie zaleceniem.