Pękanie lub przemakanie dachu z papy może być dość uciążliwe, szczególnie kiedy źródła problemu nie da się łatwo zlokalizować. Takie uszkodzenia są jednak dość częste, nawet w przypadku nowo położonej papy, która wystawiona została na ekstremalne warunki pogodowe. Aby uniknąć konieczności częstej wymiany pokrycia, warto rozważyć hydroizolacje dachu z papy, której proces opiszemy poniżej krok po kroku.

1.   Dobór narzędzi i oczyszczenie dachu do hydroizolacji

Poprawne nakładanie płynnej membrany ochronnej często opiera się na korzystaniu wyłącznie podstawowych narzędzi, które i tak powinny znajdować się w dużej części warsztatów czy gospodarstw domowych. Wygodna w użyciu hydroizolacja dachu z papy od DuroDach.pl możliwa jest do zaaplikowania między innymi wałkami malarskimi, które dla większości nie powinny okazać się kłopotliwe w obsłudze. Aby cały proces dał zakładane efekty, istotne jest jednak dokładne oczyszczenie całej przestrzeni roboczej. Najlepiej użyć do tego celu mioteł, które są łatwodostępne i wygodne w transporcie na szczyt budynku. Niezależnie od wybranego sposobu sprzątania, procesu tego nie można pomijać.

Oczyszczenie powierzchni dachu jest kluczowe dla poprawnej hydroizolacji dachu z papy. Głównym celem tego procesu jest bowiem utworzenie szczelnej powłoki na dach. Tego rodzaju, utwardzalna po czasie płynna membrana dachowa nakładana na niedoczyszczoną powierzchnię może nie spełniać najwyższych oczekiwań po zaschnięciu.

2.   Aplikacja podkładu do hydroizolacji dachu z papy

Po dokładnym oczyszczeniu powierzchni można przystępować do pierwszego etapu hydroizolacji dachu, a więc rozprowadzenia podkładu. Ma on płynną formę, dzięki czemu może być zaaplikowany, przy wykorzystaniu szerokiego wałka malarskiego. Podkład należy rozprowadzić na całej powierzchni dachu z papy, na którą planujemy nałożyć płynną membranę ochronną. Krok ten pozwala uniknąć przyszłych przecieków.

3.   Nałożenie pierwszej warstwy płynnej membrany

Po tym, jak podkład wyschnie, od razu przejść można do faktycznej hydroizolacji dachu, przez nałożenie pierwszej warstwy płynnej membrany. Należy jednak pamiętać, że jeśli posługujemy się wałkiem, nie może on posiadać na sobie resztek podkładu. Hydroizolację dachu z papy należy nakładać sukcesywnie, bez pomijania detali dachowych, takich jak łączenia świetlików czy kominów.

4.   Rozłożenie włókniny do hydroizolacji

Po aplikacji pierwszej warstwy izolacji, dach z papy należy pokryć specjalistyczną włókniną, zapewniająca lepszą ochronę. W zależności od skali pracy materiał ten można wykładać na bieżąco lub po aplikacji pierwszej warstwy izolacji dachu.

5.   Nałożenie kolejnych warstw hydroizolacji dachu z papy

Wart opamiętać, że w zależności od sytuacji, korzystne może okazać się położenie dodatkowych warstw płynnej membrany. Podobne działanie może się również sprawdzić, jeśli nasz dach z papy jest w relatywnie dobrym stanie i nie zdecydujemy się na wyłożenie włókniny. Szczególna hydroizolacja dachu płaskiego z wykorzystaniem większej ilości warstw może być również korzystna w miejscach łączenia elementów lub większych uszkodzeń papy.

6.   Aplikacja powłoki ochronnej

Chcąc zadbać o pełną hydroizolację dachu z papy, można również skorzystać z dodatkowej wierzchniej warstwy. Pozwala ona na lepsze zachowanie koloru dachu oraz odbijanie promieni słonecznych.

Jak więc widać, proces hydroizolacji dachu z papy nie jest szczególnie skomplikowany. Jego podstawą jest dobre oczyszczenie powierzchni oraz zastosowanie podkładu. Następnie należy nałożyć płynną membranę dachową, którą przykrywamy włókniną. Dalej pozostaje już tylko ponowne nałożenie hydroizolacji oraz ewentualne zastosowanie warstwy ochronnej.