Gruntowny wymiennik ciepła, czyli GWC, to dodatkowa aparatura, o jaką można poszerzyć system rekuperacji. Jej zadaniem jest wstępne schłodzenie lub nagrzanie powietrza, które dystrybuowane jest do rekuperatora. Jest to rozwiązanie skutecznie podnoszące możliwości systemu rekuperacji, zarówno zimą, jak i latem.

Co to jest GWC?

Gruntowny wymiennik ciepła wykorzystuje właściwości cieplne gruntu i zmniejsza wahania temperatur powietrza, jakie trafiają do rekuperatora. Oznacza to, że urządzenie osiąga lepszą efektywność energetyczną. GWC jak sama nazwa wskazuje, montuje się pod ziemią, co jest istotne podczas ekstremalnych temperatur na zewnątrz. Łagodniejsze warunki, jakie panują poniżej gruntu, pozwalają na obróbkę temperaturową w sposób naturalny i efektywny.

Konstrukcja wymiennika wykorzystującego energię cieplną zgromadzoną w gruncie znajduje się pod ziemią, najczęściej na głębokości około 1.5 metra. Pobór powietrza do urządzenia jest możliwy dzięki czerpni, umieszczonej na zewnątrz budynku. Powietrze pobrane przez czerpnie po przejściu przez wymiennik trafia do rekuperatora, a następnie jest dystrybuowane do urządzeń wentylacyjnych. Takie rozwiązanie pozwala znaczeni podnieść efektywność wentylacji z rekuperatorem. GWC umożliwia ogrzewanie pomieszczeń w sezonie zimowym i ich schładzanie w lecie, a proces wymiany ciepła odznacza się dużą sprawnością.

Zasadniczo montaż rekuperacji z gruntownym wymiennikiem ciepła powinien być zaplanowany jeszcze na etapie projektowania budynku, co znacznie ułatwi późniejsze prace montażowe. Wykonawstwem nowoczesnych systemów wentylacji i klimatyzacji zajmuje się firma DSTechnik ze Szczecina. Zaawansowany, specjalistyczny sprzęt sprawia, że klimatyzacja do biur w Szczecinie wyróżnia się najwyższą jakością wykonania i dbałością o każdy szczegół od projektu po montaż.

Rodzaje GWC

Na rynku dostępnych jest kilka rozwiązań dotyczących gruntownych wymienników ciepła. Powietrzne wymienniki gruntowe mogą być przeponowe lub bezprzeponowe. W przypadku wymiennika przeponowego powietrze przechodzące przez wymiennik nie ma kontaktu bezpośredniego z gruntem, ponieważ jest od niego oddzielone przeponą. Rurowy wymiennik ciepła składa się z ciągu rur wykonanych z tworzywa sztucznego.

Z kolei GWC bezprzeponowy umożliwia przepuszczenia powietrza przez wykop wypełniony żwirem lub kruszywem o dużej granulacji. Innym rodzajem wymiennika bezprzeponowego jest GWC płytowy. Do budowy systemu wykorzystuje się płyty z tworzywa sztucznego ułożone w rzędach na klockach dystansowych.