Brama automatyczna zamyka się samoistnie, w momencie odebrania odpowiedniego sygnału. Co dzieje się, gdy skrzydło napotka na swojej trasie przeszkodę? Czy istnieje jakiekolwiek zagrożenie dla użytkowników lub możliwość uszkodzenia segmentu? Otóż dostępnych jest szereg rozwiązań, które mają zapobiec takim sytuacjom.

Co się stanie, gdy brama automatyczna natrafi na przeszkodę?

Bramy automatyczne otwierają się i zamykają coraz szybciej, co wiąże się z nieustającym rozwojem automatyki. Szukając systemów do swojego domu, nie można pominąć kwestii bezpieczeństwa. Istnieje szereg rozwiązań, które pozwalają wyeliminować ryzyko związane z uszkodzeniem bramy, gdy ta trafi na przeszkodę. Nie warto bagatelizować takiego ryzyka, ponieważ przeszkodą może okazać się przechodzące dziecko lub domowy zwierzak.

Pierwszym rozwiązaniem jest linia fotokomórek, które instaluje się przy napędach bram skrzydłowych, przesuwnych i garażowych. W skład standardowego zestawu fotokomórek wchodzą nadajnik i odbiornik, dla lepszego efektu warto zainstalować kilka par urządzeń, które zabezpieczą całe pole manewru bramy. System działa na zasadzie nadawania i odbierania sygnału w postaci wiązki światła. Jeśli ta zostanie przerwana przez jakąkolwiek przeszkodę, to praca bramy zostaje zatrzymana lub jej bieg odwrócony. Dostępne są modele stałe lub obrotowe, a także fotokomórki refleksyjne, które można montować, nawet jeśli na miejscu brakuje przewodów.

Systemy automatyki do bram produkowane są przez renomowaną firmę Motorline, której dystrybutorem jest Cezab Distribution. W asortymencie firmy dostępne są także fotokomórki oraz elementy zwiększające bezpieczeństwo automatycznych bram.

Akcesoria zwiększające bezpieczeństwo użytkowania bram

Oprócz fotokomórek, w celu poprawy pracy całej automatyki do bram i zniwelowania skutków, jakie mogą wystąpić po natrafieniu skrzydła na przeszkodę, stosuje się także inne rozwiązania. Podobnie do fotokomórek pracują enkodery i amperometryczne systemy wykrywania przeszkód, które odwracają bieg pracy bramy w razie wykrycia przeszkody. Z kolei dla dużych i ciężkich bram przemysłowych dedykowane są krawędzie bezpieczeństwa, które montuje się na czole bramy i jej słupkach. System ma za zadanie zatrzymanie pracy bramy w razie napotkania przeszkody.

Niezależnie od stopnia zaawansowania automatyki, każda brama powinna mieć możliwość jej ręcznego otwarcia. Specjalny klucz odblokuje blokadę i pozwoli ręcznie otworzyć wjazd w sytuacjach awaryjnych.