Jeżeli chcesz, aby Twoja wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła działała wydajnie, a przy okazji była mniej podatna na różnego rodzaju awarie, to powinieneś pamiętać o regularnym przeprowadzaniu przeglądów. Z niniejszego tekstu dowiesz się, co właściwie obejmuje typowy serwis rekuperacji i z jaką częstotliwością należy go dokonywać.

Przegląd rekuperatora to nie tylko sprawdzenie stanu filtrów!

Niektórzy właściciele rekuperacji uznają, że okresowe przeglądy sprowadzają się wyłącznie do skontrolowania stopnia zabrudzenia filtrów powietrza oraz ich ewentualnej wymiany. Nie da się ukryć, że jest to bardzo istotna czynność, ponieważ znajdujące się w domostwie zanieczyszczenia (w postaci m.in. kurzu czy pyłu) z upływem czasu osadzają się na powierzchni filtrów. W efekcie centrala wentylacyjna nie może pracować z pełną wydajnością. Nie jest to jednak jedyne zadanie, jakie powinni wykonać autoryzowani serwisanci.

Obowiązki specjalistów zajmujących się przeprowadzaniem przeglądów rekuperacji są określone przez tzw. protokół serwisowy. Wspomniany dokument jest spisem ponad 50 punktów kontrolnych, jakie należy skrupulatnie sprawdzić w celu oceny prawidłowości działania wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła. Jeżeli serwisant wykryje jakąkolwiek nieprawidłowość, to będzie mógł podjąć odpowiednie czynności naprawcze oraz konserwacyjne – dzięki temu możliwe jest pozbycie się drobnych usterek, które z czasem mogłyby wpłynąć negatywnie na pracę instalacji i wygenerować duże koszty naprawy.

Serwisanci zajmują się takimi zadaniami, jak m.in.:

  • wizualna ocena stanu obudowy jednostki, osłon, mocowań oraz elementów instalacji (np. kratek),
  • sprawdzenie poziomu zabrudzenia filtrów oraz podzespołów zabezpieczających,
  • kontrola wymiennika ciepła oraz wentylatorów (przede wszystkim stanu łożysk oraz wyważenia wirników),
  • oględziny okablowania i połączeń elektrycznych oraz ewentualne przeprowadzenie pomiarów elektrycznych (np. poboru prądu),
  • inspekcja wskazań czujników temperatury oraz ich kalibracja,
  • sprawdzenie trybów pracy automatyki oraz dziennika zdarzeń, czyli rodzaju wewnętrznej pamięci, która zapisuje alerty na temat błędów w pracy instalacji,
  • kontrola instalacji odprowadzenia skroplin pod kątem problemów z drożnością oraz wyciekami.

Wymienione powyżej czynności nie stanowią oczywiście wszystkich prac, jakie są przeprowadzane przez serwisantów. Nawet okrojona lista zadań dość dobitnie pokazuje, że przeglądem rekuperacji powinni zajmować się wyłącznie autoryzowani specjaliści, którzy posiadają stosowne uprawnienia, doświadczenie oraz narzędzia.

Właściciel może zająć się samodzielnie jedynie podstawowym utrzymaniem urządzenia, czyli przecieraniem obudowy oraz czerpni powietrza z kurzu oraz bieżącym sprawdzaniem stanu filtrów – dodaje specjalista reprezentujący firmę Waso Klim z Chorzowa, która zajmuje się montażem oraz serwisem wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.

Z jaką częstotliwością przeprowadzać przegląd rekuperacji?

Regularne przeprowadzanie serwisu rekuperacji sprawi, że instalacja będzie działała prawidłowo oraz wydajnie, a przy okazji wydłuży się jej żywotność. Jak często należy jednak korzystać z usług ekip serwisowych? Specjaliści z branży inżynierii wentylacyjnej zalecają, aby prace konserwacyjne i serwisowe przeprowadzać przynajmniej raz w roku. Dotyczy to oczywiście systemów, które są wykorzystywane w klasycznym budownictwie mieszkaniowym.

Pamiętaj, że rekuperatory pracujące w nieco bardziej wymagających warunkach będą wymagały częstszych przeglądów. Dotyczy to przede wszystkim instalacji wykorzystywanych w budynkach użyteczności publicznej czy obiektach o charakterze przemysłowym – wynika to zarówno z podwyższonej zawartości zanieczyszczeń w powietrzu, jak i sporej kubatury.

Jeżeli jesteś posiadaczem nowoczesnej rekuperacji, to nie musisz przesadnie martwić się o pilnowanie harmonogramu prac konserwacyjnych. Wiele z dostępnych na rynku jednostek zostało wyposażonych w zaawansowaną automatykę sterującą, która samodzielnie wykrywa konieczność wezwania serwisantów i informuje o tym fakcie poprzez komunikaty wyświetlane na panelu.