Woda jest jednym spośród tych dóbr, bez jakich życie jest całkowicie nierealne. Więc właśnie jeszcze chętniej decydujemy się na swoją studnię na posesji, choćby jeżeli jest możliwość przyłączenia wody z sieci wodociągowej. Wykonanie oraz typy studni to temat, jaki należałoby dokładnie przeanalizować, jeżeli mamy zamiar zdecydować się na swoje ujęcie wody. Najlepiej przemyśleć sprawę jeszcze przed wybierze się projekt budynku. Niewątpliwie samemu niezwykle trudno będzie nam wywiercić studnię. W związku z tym, należałoby skorzystać z pomocy profesjonalnej firmy, która dysponuje wszelkimi urządzeniami oraz narzędziami, jakie umożliwią sprawne oraz efektywne wywiercenie studni. Znalezienie takiej firmy nie będzie stanowiło problemu, ponieważ wiele firm świadczących tego typu usługi, ogłasza się w internecie.

Studnia głębinowa – co należałoby wiedzieć?

Studnia głębinowa nazywana jest również studnią wierconą czy rurową. Pogłębianie studni może odbywać się choćby ponad 10 m w dół – natomiast takie drążenie wykonuje się za pomocą profesjonalnego narzędzia, nazywanego wiertnicą. Studnia głębinowa może być stosowana dzięki dwóm rurom – ochronnej oraz filtracyjnej.

Czego nie wolno pominąć przy odwiertach studni?

Często wodonośnej warstwy, jaka stanowi podstawę odwiertu. Studnia musi być w miejscu, gdzie odległość od źródeł zabrudzeń jest względnie duża. Nie może być również przewiercona w miejscu kolizyjnym. Należy ją również wywiercić w pewnych odległościach, zarówno od działki, jak również szamba, kanalizacji lub również rowu przyległego. Wiercenie studni głębinowej potrzebuje także pozwalania na takie działanie, szczególnie, jeśli studnia będzie dużej wielkości.

Koszt inwestycji

Wiercenie studni, cennik, to suma wielu działań. Można określić swoje zużycie wody, lecz zazwyczaj przy domkach jednorodzinnych nie przewyższa ono 5m3, więc nie potrzebuje żadnego zezwolenia. Przy większym wykorzystaniu niezbędne jest dodatkowe zezwolenie wodnoprawne, nazywane operatem wodnoprawnym. Sieć wodociągowa niejednokrotnie ma mały zasięg. Jednak budowa studni głębinowej może odbyć się właściwie w dowolnym miejscu.

Jakie zalety zapewnia studnia głębinowa?

Zbudowana studnia da użytkownikom niezwykle szerokie korzyści. Jedną spośród najistotniejszych, to małe koszty stałe, jakie często ograniczają się do zapłaty za prąd wspomagający pompę. Następnym zyskiem jest jakość wody, jaka przemieszcza się poprzez wiele warstw filtracyjnych natomiast dzięki dojściu do głęboko położonych złóż wody, wpływ na nią środowiska zewnętrznego jest niezwykle niski co przekłada się na wysoką klasę wybieranej wody. Dzięki swej studni jesteśmy niezależni od sporych kosztów wody z sieci wodociągowej i jej awaryjności.