Mieszkania w budynkach wielorodzinnych obok pożaru, kradzieży i włamania narażone są także na zalanie, czy katastrofę budowlaną. O konsekwencjach tych zagrożeń myśli się rzadko, jednak nie wolno wykluczać ich wystąpienia. Zawarcie odpowiedniego pakietu ubezpieczenia pomoże zmniejszyć negatywne skutki nieprzewidzianych zdarzeń. Co wchodzi w zakres wybranej polisy i czy zawieranie ubezpieczeń się opłaca?

Podstawowy zakres ubezpieczenia

W ramach podstawowego pakietu ubezpieczenie mieszkań obejmować może ochronę murów, czy elementów stałych przez określonymi zdarzeniami losowymi. Zalicza się do nich między innymi pożary, zalanie, upadek drzewa oraz huragany. Szczegółowej definicji zdarzeń losowych szukać należy w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. To właśnie ten dokument jest bazą wiedzy dla ubezpieczonego na temat szczegółowego zakresu ochrony. Podstawowy pakiet ubezpieczenia chronić może dodatkowo przed katastrofa budowlaną i dewastacją. Podczas podpisywania umowy warto sprawdzić, jaką sumą ubezpieczenia objęta zostanie nieruchomość. W niektórych przypadkach może to być nawet 1,5 mln zł.

Co w ramach ochrony dodatkowej?

Obok podstawowej ochrony ubezpieczony może zdecydować się na poszerzenie swojego pakietu o dodatkowe elementy. Wówczas mieszkanie może być ubezpieczone także od stłuczenia szklanych przedmiotów, czy kradzieży z włamaniem dokonanej przy użyciu siły fizycznej, bądź podrobionego klucza. Właściciele lokali w budynkach wielorodzinnych z własną posesją mogą dodatkowo ubezpieczyć obiekty małej architektury. Ubezpieczalnia pokryje wówczas straty związane z uszkodzeniem bram i ogrodzeń na skutek zdarzeń losowych. Zakres ochrony dodatkowej warto uzależnić od własnych potrzeb.

Ubezpieczenie mieszkania – czy warto?

Obecnie na ubezpieczenie mieszkania decydują się nie tylko osoby zaciągające kredyt. Także właściciele dokonujący zakupu za gotówkę oraz najemcy mieszkań zawierają polisy z ubezpieczalniami. Wszystko ze względu na korzyści płynące z takiego rozwiązania. W razie wystąpienia szkody ubezpieczony nie musi sięgać po własne oszczędności w celu jej naprawy. Płacąc dostosowaną do swoich możliwości finansowych składkę otrzymuje kompleksową ochronę i pewność, że ubezpieczalnia pokryje negatywne skutki zdarzeń losowych i nieprzewidzianych. Co więcej, dobrany do indywidualnych potrzeb pakiet ubezpieczenia zdejmuje z barków właściciela nieruchomości sprawy związane z wynajęciem fachowca lub problemami prawnymi. W razie wystąpienia awarii sprzętu lub konfliktów z sąsiadami możliwe jest uzyskanie pełnego wsparcia od ubezpieczalni w ramach odprowadzanej składki.

Potrzebujesz dodatkowych informacji? W takim wypadku sprawdź polisy ubezpieczalni i przeczytaj szczegółowe warunki umów. Dowiesz się w ten sposób o zakresie ochrony, sumie ubezpieczenia oraz zaletach zawarcia polisy.