Przydomowe oczyszczalnie ścieków to coraz popularniejsze rozwiązanie wybierane przez osoby prywatne oraz przedsiębiorców. Jest to krok w stronę ochrony środowiska oraz odejście od niewygodnego szamba wymagającego regularnego opróżniania. Budowa przydomowej oczyszczalni wiąże się jednak z koniecznością przestrzegania określonych przepisów. Jakie powinny być odległości pomiędzy taką konstrukcją a obiektami znajdującymi się na działce?

Wybór odpowiedniego miejsca na działce

Przed budową przydomowej oczyszczalni ścieków należy zastanowić się, gdzie powinna zostać umieszczona dana instalacja. Zdarza się bowiem, że na działce znajdują się elementy takie jak studnie, wodociągi, kable, rury czy duże drzewa. Ważne jest także uwzględnienie ewentualnych ciągów komunikacyjnych oraz granicy wydzielonego terenu. Istnieją bowiem specjalne przepisy, które określają odległości pomiędzy przydomową oczyszczalnią ścieków a poszczególnymi elementami tego typu.

Minimalne odległości powinny wynosić:

  • 0,5 m od kabli telekomunikacyjnych i 0,8 m od kabli energetycznych,
  • 1,5 m od wodociągów i rurociągów,
  • 2 m od granicy działki, ciągu pieszego lub drogi,
  • 3 m od drzew i większych krzewów,
  • 15 m od studni w przypadku zbiornika i 30 m w przypadku punktu odprowadzania ścieków do gruntu,
  • 5 m od zabudowy jednorodzinnej, zagrodowej lub rekreacji indywidualnej,
  • 15 m od pozostałych budynków,
  • 30 m od jakichkolwiek budynków w przypadku zbiorników większych niż 10m3,
  • 1000 m od kąpielisk i plaż publicznych.

Konieczne jest również zachowanie odpowiednich odległości pomiędzy poszczególnymi rurami, czyli od 1,5 do 2 m. Takie elementy można wkopać w grunt na głębokość 1 – 1,3 m.

Dlaczego zachowanie odległości jest tak ważne?

Minimalne odległości pomiędzy przydomową oczyszczalnią ścieków a poszczególnymi obiektami są regulowane konkretnymi przepisami. Dokładne wartości zależą głównie od typu instalacji i pojemności zbiornika. W przypadku modeli mieszczących maksymalnie 10 m3 płynnych nieczystości odległości od innych obiektów są zwykle mniejsze niż w sytuacji, gdy na danej działce ma powstać znacznie większa oczyszczalnia. 

– “Przed zdecydowaniem się na zbudowanie przydomowej oczyszczalni ścieków należy upewnić się, czy na danej działce jest na to wystarczająco dużo miejsca. Czasami konieczne jest bowiem umieszczenie takiej instalacji pod ciągiem komunikacyjnym lub zdecydowanie się na znacznie mniejszą konstrukcję” – tłumaczy specjalista z firmy Eko-Bio z Łodzi, która ma swój oddział również w województwie dolnośląskim.

Nieprzestrzeganie odległości regulowanych przez prawo może poskutkować niedopuszczeniem instalacji do użytku lub koniecznością jej demontażu.