Nowoczesny przemysł wielokrotnie zaskakuje sposobem, w jaki mogą być wykorzystywane proste maszyny i urządzenia. Wydawać by się mogło, że tak proste urządzenie jak sito nie ma już przed nami żadnych tajemnic. Okazuje się jednak, że dzięki zastosowaniu nowoczesnej myśli inżynieryjnej można w oparciu o najprostsze konstrukcje produkować całkowicie samodzielne systemy filtrujące i segregujące, które mogą byś stosowane wszędzie tam, gdzie następuje przetwarzanie materiałów szkodliwych lub niebezpiecznych. Przykładem takiego urządzenia jest zupełnie samodzielny obrotowy przesiewacz wibracyjny.

Obrotowy przesiewacz wibracyjny został zaprojektowany jako maszyna przesiewająca o wysokiej precyzji. Zazwyczaj składa się z górnej pokrywy, skrzyni przesiewacza, podstawy i pionowego silnika z mimośrodowym obciążnikiem zainstalowanym na dwóch końcach. Centralny element każdego poziomu filtrującego stanowi sito obrotowe. Obrotowe przesiewacze wibracyjne mogą być montowane zarówno w poziomych, pionowych i ukośnych systemach filtrujących a odpowiedni ruch uzyskuje się poprzez regulację górnego i dolnego mimośrodu. Średnica filtrowanego materiału może być regulowana przez rozmiar sita, a przesiewacz może być montowany w liniach produkcyjnych o rozmiarach w zakresie od 400 mm do 2000 mm, z pojedynczymi lub wielokrotnymi pokładami przesiewającymi.

Wibracje są realizowane przez mimośrodowe ciężarki na górnym i dolnym końcu wału generatora ruchu. Kierunek obciążników mimośrodowych może zmienić ich tryb obrotowy, obrót górnego obciążnika powoduje wibracje w płaszczyźnie poziomej, co powoduje przesuwanie się materiału po tkaninie sitowej na obrzeże, podczas gdy niższy obciążnik działa, przechylając maszynę i powodując wibracje płaszczyzny pionowej i stycznej. Trajektorie materiałów na ekranie można zmieniać, regulując kąt fazowy odważników górnych i dolnych.

Gdzie sito obrotowe sprawdzi się najlepiej?

Zgodnie z wcześniej podanymi informacjami, obrotowy przesiewacz wibracyjny jest szeroko stosowany w wielu gałęziach przemysłu. Dzięki systemowi pracy, który umożliwia odpowiednio zamontowane sito obrotowe, możliwości wykorzystania przesiewaczy obejmują: żywność, chemię, ceramikę, metalurgię, obróbkę zanieczyszczeń i wiele innych branż, zajmujących się różnego rodzaju materiałami – w tym materiałami niebezpiecznymi.

Sito obrotowe – zalety i funkcje

1. Różne zakresy separacji materiałów – różna wydajność i frakcja, cząstki mokre lub suche, ciężkie lub lekkie, grube lub drobne, gorące lub zimne.

2. Różne rozmiary linii technologicznych – dostępna średnica sita od 400 mm do 2000 mm, rozmiar oczek może osiągnąć praktycznie dowolny, zaprojektowany wstępnie rozmiar.

3. Przyjazny dla środowiska – w pełni zamknięta konstrukcja, brak zanieczyszczeń pyłowych, poprawia również warunki pracy dla operatorów.

4. Szybkie zmiany sita — urządzenie do szybkiego zwalniania może wymienić sito w sytuacji awaryjnej nawet w ciągu 5 minut.

5. Automatyczny system oczyszczenia sita utrzymuje otwory w sitach w czystości, dzięki czemu zapewniają wysoką wydajność.

6. Indywidualne zamówienie – obrotowy ekran wibracyjny można dostosować do wymagań klienta.

7. Unikalna konstrukcja i zaawansowana technologia, wygodna instalacja i konserwacja.

8. Szerokie zastosowanie – obrotowy przesiewacz wibracyjny ma zastosowanie do każdego proszku, granulek, cząstek i śluzu.

Sito obrotowe to nowoczesna technologia i precyzyjne wykonanie

Uzyskanie tak wysokich parametrów pracy, jakimi charakteryzować muszą się nowoczesne obrotowe przesiewacze wibracyjne, nie byłoby możliwe bez wyjątkowo precyzyjnej technologii, która została zaangażowana w produkcji ich elementów. Najważniejszą pracę wykonuje sito obrotowe, dlatego też jest ono wykonane za pomocą techniki płaskiego spawania lub zgrzewania na płasko lub na okrągło. O wyborze konkretnej technologii za każdym razem decyduje technolog w zależności od wskazanych parametrów pracy docelowego urządzenia, które będzie wykorzystywało elementy sortujące. Dzięki temu praktycznie każde urządzenie może znacząco różnić się od innych. Dzięki technologii zgrzewania na płasko można uzyskać bardzo wąską tolerancję zadanych parametrów wymiarowych.