Wylewka betonowa jest znana również pod nazwami takimi jak jastrych, podkład podłogowy. Wylewka betonowa powinna być wykonana solidnie, ponieważ stanowi ona bazę pod posadzkę. Zatem od jakości powstałej wylewki zależeć będzie trwałość oraz estetyka położonej na niej posadzki. Warto dołożyć wszelkich starań, aby wylewka na gruncie była porządnie wykonana. Jej późniejsza wymiana jest niestety bardzo kosztowna. Jak zrobić wylewkę betonową? Odpowiedź na to pytanie oraz praktyczne wskazówki znajdują się w dalszej treści tekstu.

Pękanie wylewki betonowej

Wylewka betonowa może pękać z powodu skurczu, który ma miejsce przy twardnieniu materiału. Należy zatem pamiętać o wykonaniu dylatacji. Wyróżnia się dylatacje obwodowe, pośrednie oraz rozdzielcze. Obwodowe dylatacje wykonuje się przy pionowych miejscach. Na przykład ścianach, pośrednie wydzielają duże powierzchnie na mniejsze części. Za to rozdzielcze wykonuje się w miejscach styku powierzchni ogrzewanych z nieogrzewanymi. Powierzchnia wylewki bez nacięć nie powinna być większa niż 5m x5m.

Ważna jest dylatacja podczas wykonywania wylewki

Sposób — jak zrobić wylewkę betonową

Jak zrobić wylewkę betonową? Porady odnośnie do wypoziomowania wylewki. Grubość wylewki betonowej jest narzucona w projekcie. Wylewki, które stosuje się na ociepleniu lub izolacji akustycznej, zazwyczaj mają grubość od 3,5 cm do 5 cm oraz zbrojenie. W połowie zamieszcza się stalową siatkę, której oczka są rozłożone w odległości 10 cm x 10 cm lub 15 cm x 15 cm. Siatka składać się powinna z prętów o średnicy 3-4 mm. Wysokość podkładu należy wyznaczyć od razu dla całej kondygnacji. Najprościej jest zacząć wyznaczenie poziomu w miejscu z najgrubszym podkładem. Do wyznaczenia górnego poziomu można użyć poziomicy wodnej lub niwelatora laserowego. W pierwszej kolejności zaznacza się poziom na ścianach. Następnie odzwierciedla się go na repetory (ewentualnie wkręty). Bardzo istotne jest zachowanie odpowiednich proporcji przy tworzeniu wylewki betonowej. Zastosowanie zbyt dużej ilości wody może doprowadzić do zmniejszenia wytrzymałości i ogólnego osłabienia podkładu. O zastosowaniu złej proporcji stanowi niejednolity kolor wyschniętego podkładu. Podkład ten jest wówczas miękki.

Pielęgnacja wylewki betonowej

Gruntowanie podkładu powinno być wykonane bardzo precyzyjnie. Nieprawidłowo wykonane może doprowadzić do znacznego ograniczenia przyczepności podkładu do podłoża oraz powstanie zagłębień na powierzchni. Często stosowaną praktyką podczas wykonywania wylewek jest skrapianie ich wodą oraz wygładzanie stalowymi pacami. Należy tego unikać, ponieważ doprowadza to do tworzenia się stwardniałego zaczynu cementowego. Warstwa ta koniecznie musi zostać wówczas wyszlifowana. Nie wolno zapominać o odpowiedniej pielęgnacji powierzchni. Ma ona za zadanie zahamowanie zbyt szybkiej utraty wilgoci. Do pielęgnacji można zastosować preparaty regulujące wysychanie czy też po prostu przykrycie powierzchni folią. Proces ochronny powinien trwać od trzech do siedmiu dni. Czas ten jest uzależniony od rodzaju podkładu. Zaniedbanie pielęgnacji może doprowadzić do powstania skurczy, co przyczynia się do tworzenia pęknięć oraz podnoszenia naroży.

Dodaj komentarz