Podczas budowy domu niezbędne jest podejmowanie ważnych decyzji i postępowanie zgodnie z wyznaczonym przez kierownika harmonogramem prac. Pominięcie jakiegokolwiek etapu może skutkować nie tylko niedopuszczeniem do dalszych działań, ale również sprawiać kłopoty w późniejszym czasie. Jedną z czynności celowo zaniedbywanych w starszym budownictwie było zabezpieczenie przed wilgocią.

Nadmierny poziom tego czynnika wewnątrz budynku może prowadzić do szybkiego pogorszenia się jego kondycji, a także jest bardzo szkodliwy dla zdrowia osób w nim przebywających. Dlatego też, niezwykle ważne jest stworzenie odpowiedniej izolacji przeciwwilgociowej już podczas budowy domu. Pozwoli to zaoszczędzić wiele pieniędzy, które inwestor wydałby na naprawę szkód wyrządzonych po czasie.

Przyczyny powstawania wilgoci oraz środki zaradcze

Chcąc podjąć odpowiednie kroki zabezpieczające dom przed wilgocią, należy wcześniej dowiedzieć się o wszystkich możliwościach pojawiania się tego problemu. Miejscami najbardziej narażonymi na przepuszczanie tego czynnika są oczywiście fundamenty. Wykonane na nich izolacje przeciwwilgociowe powinny znajdować się zarówno w pionie, jak i poziomie. Oznacza to konieczność stosowania specjalnych membran oraz mas bitumicznych bezpośrednio na styku ławy fundamentowej i ściany, a także na powierzchni fundamentu od strony zewnętrznej.

Drugim, najczęściej wymienianym miejscem przedostawania się wilgoci do budynku są ściany i dach. Kiedy woda przedostaje się do wnętrza od góry, istnieje spore prawdopodobieństwo uszkodzenia membrany dachowej. Wtedy problem nie jest aż tak duży, a wymiana bądź dobre załatanie otworu powinno rozwiązać problem. Sytuacja ma się nieco gorzej w przypadku ścian, których zabezpieczenie przeciwwilgociowe należy wykonywać jeszcze na etapie wykończenia zewnętrznego.

Termoizolacja skuteczna również w zabezpieczeniu przed wilgocią

Okazuje się, że stosowanie izolacji cieplnej na ścianach budynków znacznie pomaga zabezpieczyć całą konstrukcję przed wilgocią. Dotyczy to szczególnie piany PURIOS, odznaczającej się bardzo dobrym współczynnikiem nasiąkliwości, wynoszącym między 0.09 a 0,11 kg/m2. Użycie piany PURIOS pozwala skutecznie blokować wilgoć, ale również świetnie spisuje się pod kątem samej termoizolacji – w końcu to jest głównym celem piany zamkniętokomórkowej. Niski współczynnik przewodzenia, zimą skutecznie nie przepuszcza chłodnego powietrza z zewnątrz, a latem zatrzymuje jak najwięcej chłodu w samym budynku.

Pomimo wielu obaw związanych z bezpieczeństwem stosowania piany PURIOS w konstrukcjach mieszkalnych uspokajamy, że taka forma uszczelnienia nie uwalnia żadnych toksyn oraz nieprzyjemnych zapachów. Dodatkowo, metoda natryskowa pozwala wniknąć materiałowi w nawet najmniejsze szczeliny i dokładnie zabezpieczyć budynek przed chłodem i wilgocią.

Skuteczna wentylacja podstawą eliminacji wilgoci

Wilgoć w domu może pojawiać się nawet przy uszczelnieniu wszystkich części budynku. Zamieszkujący w nim domownicy, poprzez wykonywanie podstawowych codziennych czynności, są w stanie wytworzyć wysokie stężenie tego czynnika w powietrzu. Dlatego też, niezwykle ważne jest stworzenie odpowiedniej wentylacji mechanicznej, najlepiej wyposażonej w system rekuperacji. Pamiętajmy również o regularnym wietrzeniu wszystkich pomieszczeń, nawet w okresie zimowym.