Dane udostępnione przez KG PSP wskazują, że 95% ofiar pożarów zatruwa się gazami i dymem. 70% z nich zostaje najczęściej zaskoczona w nocy, kiedy to domownicy nie są w stanie odpowiednio szybko zareagować na pojawiające się zagrożenie.

30 tysięcy pożarów rocznie dotyczy wyłącznie budynków mieszkalnych, w wyniku czego ginie 500 osób[1].

Jednocześnie te same dane wskazują, że odpowiednio zainstalowane czujniki dymu zmniejszają liczbę ofiar nawet o 50%. Nic więc dziwnego, że coraz częściej podkreśla się jak ważne jest instalowanie profesjonalnych systemów oddymiania, które ograniczają rozprzestrzenianie się dymu, a także zmniejszają ryzyko kosztownych prac remontowych. Jak dokładnie działa ów system i dlaczego jego obecność jest tak kluczowa dla zdrowia i bezpieczeństwa?

Działanie systemu

W dużym uproszczeniu – system oddymiania uruchamia się przy pomocy tzw. czujki dymowej, przycisków lub zewnętrznych, dodatkowych i specjalistycznych urządzeń. Wszystkimi tymi elementami zarządza centrala, która uruchamia otwory oddymiające, umieszczone w np. dachu budynku (przykład – certyfikowane okna oddymiające).

Otwory te umożliwiają odprowadzanie trujących gazów, dymu i gorącego powietrza, które kumuluje się w wyższych partiach zabudowy, uszkadzając elewację i doprowadzając do ogromnych zniszczeń.

Aby usprawnić działanie systemu, coraz częściej montuje się dodatkowe elementy, których zadaniem jest doprowadzać świeże powietrze (np. w postaci skrzydeł drzwiowych), zwiększając przy tym wydajność całego, zastosowanego mechanizmu.

Z oddymianiem vs. bez oddymiania

W budynku, który posiada otwory doprowadzające świeże powietrze, możliwe jest usuwanie części dymu i gorących produktów spalania, które są głównym źródłem ewentualnych zniszczeń czy uszkodzeń elewacji. W ten sposób dym i gorące powietrze odprowadzane jest na zewnątrz, odsłaniając drogi ewakuacyjne i umożliwiając pracę służb.

W przypadku budynku bez oddymiania – cały dym i toksyczne substancje kumulują się wewnątrz zabudowy, stanowiąc za poważne zagrożenie dla przebywających w środku mieszkańców lub pracowników.

Zalety systemów oddymiania

Wśród najczęściej wymienianych zalet tego rozwiązania jest:

  • Gwarancja bezpieczeństwa, która zmniejsza ryzyko zawalenia elewacji i kumulowania wysokiej temperatury,
  • Minimalizm i nowoczesność wszystkich elementów, które nie wpływają negatywnie na cały projekt architektoniczny,
  • Możliwość dostosowywania koloru urządzeń do całej architektury i aranżacji,
  • Cały system działa szybko, reagując na pierwszym etapie pożaru,
  • Napędy wyróżniają się niezawodnością kompletnością i wysokim komfortem,
  • System zintegrowany jest z innymi systemami, stosowanymi w obiekcie,
  • Kompleksowe wsparcie, obejmujące m.in. serwis.

Aby otrzymać wszystkie te zalety warto sięgać po produkty i systemy zaufanych i renomowanych marek. Wybieraj firmy z profesjonalnym doradztwem i certyfikowanymi mechanizmami, które doskonale sprawdzą się w budynkach publicznych i w gospodarstwie domowym.

Bibliografia

[1] Konciak, J. (2015). Ryzyko pożaru w budynkach mieszkalnych w Polsce w latach 2000-2010. Studia Ekonomiczne248, 134-149.