Niektóre z zawodów są ze swojej natury wykonywane w specyficznych warunkach, określanych jako szkodliwe dla zdrowia. Oznacza to, że tego rodzaju prace mogą powodować choroby, dlatego warto zadbać o swoje zdrowie i wiedzieć, w jaki sposób należy się zabezpieczyć przed utratą zdrowia w miejscu pracy. Oto lista czynników szkodliwych w miejscu pracy.  

3 kategorie czynników szkodliwych w miejscu pracy

  1. Pyły
  2. Czynniki chemiczne
  3. Czynniki fizyczne

Pyły 

Czynniki szkodliwe w miejscu pracy występujące najbardziej powszechnie to wszelkiego rodzaju pyły, przede wszystkim związane z pracami przy obróbce drewna, a także pracach konstrukcyjnych na wielu budowach. Maksymalne stężenie posiada oczywiście swoją określoną wartość i do dobrych praktyk należy stałe bądź odpowiednio częste monitorowanie ich poziomu. Pomiary takie prowadzi się dla zmniejszenia narażenia pracowników na choroby związane z pyłami unoszącymi się w powietrzu. Pracodawcy są zobowiązani do monitorowania do poziomu, bardzo często takie pomiary okresowe wykonują firmy zajmujące się BHP na co dzień. Dzięki takim pomiarom można tworzyć zabezpieczenie dla pracowników i wiedzieć w jakim i a nie na razie na karę, jakie mogą otrzymać pracodawcy nie przestrzegający przepisów prawa w tym zakresie.

Czynniki chemiczne

Środki chemiczne, wykorzystywane w bardzo wielu branżach i gałęziach przemysłu często są bardzo bezpieczna dla zdrowia i życia ludzkiego. Stąd też nie tylko warto obchodzić się z nimi ostrożnie, ale przede wszystkim mieć świadomość tego, w jaki sposób są one szkodliwe dla zdrowia pracowników. Środki chemiczne mogą być niebezpieczne nawet wówczas gdy ludzie  pracują z nimi zgodnie z przepisami BHP.  Większość środki chemicznych ze swojej natury działa bardzo szybko, co z kolei się przekłada na szczególne ryzyko. Warto pamiętać też, że przy wielu pracach istnieje potrzeba ciągłego monitorowania poziomu stężenia środków chemicznych w powietrzu.

Czynniki fizyczne

Ostatnimi czynnikami szkodliwymi są wszystkie te, które wiążą się z uciążliwym hałasem na stanowisku pracy, często mającego wymiar fizycznego odczuwania jego poziomu. Pomiar drgań w miejscu pracy jest nakazany prawem i również musi być przeprowadzany przez specjalistów w dziedzinie BHP. Szczególnie ważne są hałasy i oddziaływania mające postać wibracji, która może dotyczyć całego ciała lub też części ciała operatora danej maszyny. Takie stanowiska pracy wielu operatorów maszyn, mogą powodować cały szereg schorzeń, dlatego odpowiednie monitorowanie tych miejsc jest bardzo istotne. Regularne pomiary są nakazane prawem, a zaniedbania w tym zakresie mogą skutkować gorszym zdrowiem pracowników i karami finansowymi od urzędów państwowych.