Każda inwestycja remontowo-budowlana, zarówno ta prywatna, jak i prowadzona przez przedsiębiorstwo, generuje duże ilości odpadów, których nie można wyrzucać do „zwykłych” śmietników komunalnych. Aby pozbyć się ich zgodnie z prawem, konieczne jest wynajęcie kontenera od firmy zajmującej się profesjonalnym obrotem odpadami. Przedsiębiorstwa produkujące śmieci regularnie lub w dużych ilościach mogą ten proces łatwo zautomatyzować. Jak się do tego zabrać?

Dlaczego odpady budowlane trzeba utylizować na specjalnych zasadach?

Powodów jest kilka. Najważniejszym z nich jest konieczność bezpiecznej dla środowiska, zdrowia ludzi i zwierząt utylizacji, a także możliwość odzysku. Nawet 90% gruzu budowlanego można ponownie wykorzystać – oczyszczony i rozkruszony służy do wyrównywania terenu, budowy dróg oraz kolejnych konstrukcji, np. mostów.

Niektóre odpady mogą być niebezpieczne dla zdrowia, dlatego należy je sortować możliwie jak najwcześniej – już na etapie ich powstawania. Mowa tu o niektórych farbach, lakierach, tworzywach sztucznych, czy materiałach izolacyjnych, takich jak wełna mineralna, papa, lub azbest. 

Tzw. trudne odpady kierowane są do innych sortowni niż odpady komunalne, powstające podczas codziennych czynności gospodarstwa domowego. Wyrzucone do przydomowego śmietnika mogą uszkodzić pojazd firmy odbierającej odpady, a także maszyny na liniach sortowniczych, zwyczajnie nieprzystosowane do śmieci o tej wadze i gabarytach. W takich warunkach nie można ich również skutecznie sortować.

Zasady wywozu odpadów budowlanych i innych tzw. trudnych

Zgodnie z polskimi i unijnymi przepisami, a także zasadami opisanymi w bazie danych odpadowych – BDO, wszystkie odpady inne niż komunalne muszą podlegać dokładnej ewidencji. W przypadku śmieci budowlanych wytworzonych przez osoby prywatne, ewidencję prowadzi firma, od której wynajęto kontener. Natomiast przedsiębiorcy (np. firmy budowlane, produkcyjne, ale też niektóre sklepy i punkty usługowe), którzy w ramach prowadzonej działalności wytwarzają odpady lub gospodarują nimi w inny sposób, muszą prowadzić ewidencję we własnym zakresie.

Warto wiedzieć, że formalną stronę obrotu odpadami można zlecić na zewnątrz. Outsourcing BDO obejmuje prowadzenie rejestru, wypełnianie kart przekazania odpadu (KPO), kart ewidencji odpadu (KEO), oraz innych dokumentów, a także opracowywanie sprawozdań rocznych.

Jak zamówić wywóz odpadów po budowie?

Aby wynająć odpowiedni kontener na gruz, wystarczy zadzwonić do lokalnej firmy zajmującej się gospodarką odpadami. 

Zamówić można kontenery o dowolnej pojemności – od kilku m³ do nawet 30 i więcej. Rodzaj pojemników można też dopasować do charakteru inwestycji – mogą być przeznaczone na konkretne grupy odpadów (takie jak gruz, opakowania, materiały izolacyjne), ale także na zmieszane odpady budowlane. Elastycznie dopasować można także częstotliwość odbioru pojemników – przedsiębiorstwa produkujące odpady regularnie i w dużych ilościach mogą liczyć na szereg udogodnień pozwalających dostosować rotację kontenerów do bieżących potrzeb. Więcej o możliwościach w tym zakresie przeczytasz na stronie: https://www.gruznet.pl/.