Zanim w jakimś miejscu zostanie postawiony budynek, trzeba wykonać bardzo wiele prac. Część z nich polega na przeprowadzeniu specjalistycznych badań gruntowych, dzięki którym wiadomo, czy budowanie w tym miejscu jest bezpieczne i czy grunt wytrzyma planowane obciążenie. Metody stosowane do przeprowadzania tych badań są coraz bardziej nowoczesne i dają bardzo konkretne i dokładne wyniki. Jednym z takich badań jest sondowanie statyczne CPTU.

Sondowanie statyczne CPTU – co to takiego?

Sondowanie statyczne jest badaniem określającym wybrane parametry geotechniczne. Dokonuje się tego poprzez pomiar oporu pod podstawą oraz wzdłuż pobocznicy stożka wciskanego w grunt. Do wykonania tego badania stosuje się sondę CPT lub CPTU. Pierwsza z nich posiada stożek mechaniczny, a druga elektryczny. Sondy CPTU dzięki wyposażeniu w stożek elektryczny pozwalają również na przeprowadzenie pomiaru ciśnienia wody porowej, czyli wody znajdującej się w porach gruntu. Różnic pomiędzy sondą CPT a CPTU jest więcej, przede wszystkim ta druga pozwala na wykonywanie pomiarów w sposób ciągły, podczas gdy sonda mechaniczna dokonuje odczytów co 20 cm.

Tego rodzaju specjalistyczne badania, czyli sondowania statyczne CPTU wykonują specjaliści jak geodev.pl. Wbrew pozorom nie jest to łatwe zadanie i wymaga dużej wiedzy oraz doświadczenia. Aby sonda CPTU dała prawdziwe i miarodajne wyniki, musi być odpowiednio ustabilizowana i wypoziomowana. Ponadto odczytanie wyników nie jest wcale proste, gdyż niezbędne jest fachowe oprogramowanie, które bierze pod uwagę zależności pomiędzy mierzonymi parametrami a wprowadzonymi wartościami.

Jak przebiegają sondowania statyczne CPTU?

W pierwszej kolejności urządzenie rozstawiane jest na punkcie badawczym, a następnie przeprowadza się kotwienie sondy. Stożek pomiarowy, który wciskany jest w podłoże ze stałą prędkością oraz bardzo dużą siłą, osadzony jest na specjalnej żerdzi i połączony z komputerem. Aby urządzenie było jak najbardziej stabilne, należy je zamocować do podłoża przy użyciu mechanicznie wkręcanych w grunt kotew. Istotne jest to, aby kotwy nie naruszyły przy tym struktury gruntu.

Jak wykorzystać wyniki sondowania statycznego CPTU?

Przede wszystkim badanie to daje nam informacje na temat rodzaju gruntu i budowie geologicznej podłoża. Możemy poznać także stopień zagęszczenia i plastyczności gruntów, a także ich spójność oraz ściśliwość. Kolejną istotną informacją jest to, gdzie przebiegają granice pomiędzy warstwami. Sondowanie statyczne przy użyciu stożka elektrycznego pozwala także na rozróżnienie gruntów nasypowych od rodzimych.

Wszystkie wymienione powyżej dane, które daje nam sondowanie statyczne CPTU są wykorzystywane przy szacowaniu nośności i osiadania przy projektowaniu fundamentów. Bez nich trudno byłoby obliczyć jaką grubość oraz wysokość powinny mieć stosowane pale. Z praktycznego punktu widzenia, wykonanie takich badań może pomóc w zapobiegnięciu osuwania się konstrukcji, czy też zalewania piwnicy wodą np. podczas opadów.