W zależności od warunków otoczenia i temperatury wody, naturalne chłodzenie może podtrzymać lub całkowicie zastąpić działanie sprężarek. Od lat jako podstawę chłodnictwa przemysłowego stanowią między innymi chillery, które zapewniają dużą oszczędność energii i zajmują niewiele powierzchni.

Ograniczeniem zastosowania związanym z tym rozwiązaniem jest konieczność zastosowania obiegu chłodzącego wypełnionego mieszaniną wody i glikolu, aby zapobiec zamarzaniu obiegu wody i parownika gazu w okresie zimowym.

Chłodnictwo przemysłowe: nowe technologie, które zmieniają przemysł

Chłodnictwo przemysłowe to nowoczesna technologia zapewniająca wysokiej jakości chłodzenie powietrzem w pomieszczeniach przemysłowych o dużej powierzchni (warsztaty, hangary itp.).

Nowoczesny system chłodzenia wyparnego pozwala na obniżenie temperatury powietrza zarówno w pomieszczeniach zamkniętych, jak i otwartych. Systemy klimatyzacyjne jako całość nie są w stanie rozwiązać problemu chłodzenia powietrza w fabrykach i przedsiębiorstwach przemysłowych, gdzie okna, drzwi itp. są prawie stale otwarte w pomieszczeniach.

Przemysłowa technologia chłodnicza z powodzeniem sprosta temu wyzwaniu, a także jest w stanie stworzyć „bariery chłodzące”, aby skutecznie kontrolować emisje termiczne.  Chłodnictwo przemysłowe rozwiązuje problem podwyższonych temperatur w gorących halach wyposażonych w urządzenia generujące dużą ilość ciepła.

Jakość powietrza jest jednym z głównych kryteriów komfortowego środowiska pracy. Wymagania dotyczące warunków pracy stale rosną. Chłodzenie wyparne może obniżyć temperaturę o 15°C i nawilżyć powietrze, co ma pozytywny wpływ na produktywność i ogólną wydajność personelu. Zalety przemysłowych systemów chłodzenia to:

  • Szybki spadek temperatury w pomieszczeniu
  • Tworzenie lokalnych stref chłodzenia powietrza
  • Zmniejszone zużycie energii
  • Rosnące wskaźniki wydajności pracy
  • Zmniejszenie obciążenia cieplnego pracowników i sprzętu

Techniki chłodnicze

Branża chłodnictwa przemysłowego obejmuje szeroki zakres technik, od chłodnictwa wysokotemperaturowego po zamrażarki niskotemperaturowe. Chillery są również używane do chłodzenia wody, wodnych roztworów glikoli i innych cieczy (spożywczych lub procesowych). Chłodnictwo przemysłowe to duży sektor biznesowy: nie można nie docenić jego znaczenia i wpływu na branże takie jak przetwórstwo spożywcze i budownictwo.

Chillery są niezbędne do zapewnienia właściwej temperatury dla danego urządzenia. W rzeczywistości, jeśli proces chłodzenia nie zostanie przeprowadzony prawidłowo, może to wpłynąć na inne ważne procesy w zakładzie. Agregaty chłodnicze są głównym elementem zużywającym energie elektryczna w większości obiektów przemysłowych?

Przemysłowe procesy chłodnicze są stosowane w głównych gałęziach przemysłu, od żywności po chemikalia i farmaceutyki. Chłodnictwo przemysłowe jest również ważną częścią każdego procesu, w którym temperatura przechowywania w chłodniach musi być utrzymywana na niskim poziomie. Jednocześnie chillery wody procesowej odgrywają ważną rolę w chłodzeniu przemysłowym.

Zgodnie z główną definicją chłodzenie jest procesem usuwania ciepła z materiału lub substancji. Agregaty chłodnicze wykorzystują obieg chłodniczy. Ogólna zasada chłodzenia polega na tym, że ciecz rozprężająca się w gaz usuwa ciepło z określonej substancji. W efekcie czynnik przepływa przez sprężarkę agregatu chłodniczego. Sprężarka jest najważniejszym elementem systemu i jest zwykle napędzana silnikiem elektrycznym. Proces ten zwiększa ciśnienie czynnika chłodniczego.

Następnie czynnik chłodniczy dociera do skraplacza. W skraplaczu zmienia się z postaci parowej w ciekłą i uwalnia ciepło. W przypadku chillerów procesowych chłodzonych powietrzem para ma wyższą temperaturę niż powietrze przechodzące przez skraplacz. W procesowych agregatach chłodniczych chłodzonych wodą para czynnika chłodniczego ma wyższą temperaturę niż woda przechodząca przez skraplacz. Następnie dociera do zaworu rozprężnego (zwany również urządzeniem dozującym) i ciśnienie spada. W ostatnim kroku czynnik chłodniczy wchodzi do parownika, gdzie pochłania ciepło poprzez odparowanie. Parownik pobiera ciepło z chłodzonego obszaru. Następnie czynnik chłodniczy wraca do sprężarki i cykl rozpoczyna się od nowa.