Charakterystyka energetyczna budynku to dokument urzędowy, który określa to, ile energii będzie potrzebne do ogrzania budynku oraz jaki będzie jej koszt. Jakie dokładnie informacje zawiera? Kiedy potrzebne jest świadectwo energetyczne? Odpowiedzi na te pytania znajdują się w niniejszym artykule.

Czym jest i co zawiera charakterystyka energetyczna budynku?

Jak wspomniano we wstępie charakterystyka energetyczna to dokument urzędowy, który określa to, ile energii będzie niezbędne do ogrzania budynku oraz jaki będzie jej koszt. Podana zostaje bowiem energia obliczeniowa w postaci kWh. Aby dokonać obliczeń należy wziąć pod uwagę nie tylko parametry instalacji grzewczej, ale również szacunkowe zużycie ciepłej wody. Koszt zużycia energii określa się natomiast na podstawie:

• rodzaju i sprawności instalacji w budynku,
• izolacji i strat ciepła.

W jakim celu sporządzana jest charakterystyka energetyczna budynku? Otóż, dokument ten pozwala potwierdzić, że budynek spełnia wymagane przez przepisy prawa budowlanego normy dotyczące energooszczędności. Pozwala również oszacować oraz zoptymalizować koszty ogrzewania domu jednorodzinnego. Co istotne, od 28 kwietnia 2023 certyfikat energetyczny staje się obowiązkowy dla wszystkich nowych budynków oddawanych do użytku oraz domów i mieszkań, które będą przedmiotem transakcji sprzedaży bądź najmu.

Kiedy potrzebne jest świadectwo energetyczne?

Jak wspomniano w poprzednim akapicie wszystkie nowo powstałe budynki będą musiały posiadać certyfikat energetyczny. Warto jednak wiedzieć, że świadectwo energetyczne jest wymagane również w przypadku już istniejących budynków. Dokument jest ważny 10 lat i zgodnie z przepisami muszą go posiadać:

• budynki zbywane na podstawie umowy sprzedaży;
• lokale zbywane na podstawie umowy sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu;
• budynki bądź lokale wynajmowane;
• budynki, których całkowita powierzchnia użytkowa wynosi powyżej 250 m² i zajmują ją organy wymiaru sprawiedliwości, prokuratura lub organy administracji publicznej, a także takie, gdzie obsługiwani są interesanci. 

Podsumowując należy stwierdzić, że charakterystyka energetyczna budynku to ważny dokument, który już niedługo stanie się obligatoryjny dla wszystkich. W związku z tym jego sporządzenie warto zlecić specjalistom, co zagwarantuje, że wszystkie obliczenia będą wykonane poprawnie.