Dokumenty potrzebne do sprzedaży nieruchomości gruntowej to przede wszystkim dokumentacja, która będzie nam potrzebna do sporządzenia aktu notarialnego. Sprzedaż nieruchomości gruntowej to czynność skomplikowana pod względem formalnym, prawnym i podatkowym. Przez nieruchomości gruntowe rozumiemy tu przy tym głównie działki, zwłaszcza niezabudowane działki budowlane lub rekreacyjne, ale także lasy i grunty przeznaczone do użytkowania rolniczego. Sprzedaż nieruchomości gruntowej wymaga zgromadzenia i przedstawienia w urzędach wielu dokumentów. Wielu dokumentów związanych z obrotem nieruchomościami potrzebują też banki, urzędy skarbowe oraz urzędy miasta lub gminy.

Najważniejszy dokument przy sprzedaży

Najważniejszym dokumentem, który będzie nam potrzebny przy sprzedaży nieruchomości jest akt notarialny umowy sprzedaży. Trzeba pamiętać, że nie ma możliwości prawnej sprzedaży nieruchomości gruntowej bez pośrednictwa notariusza – jest to jednak fakt korzystny tak dla sprzedającego nieruchomość, jak i dla kupującego ją. Sprzedaż nieruchomości gruntowej nie jest więc możliwa bez uzyskania notarialnego aktu sprzedaży. Notariusz gwarantuje jednak zgodność umowy z prawem i to, że żadna z jej stron nie zostanie poszkodowana.

Konieczne dokumenty dotyczące nieruchomości

Dokumentem koniecznym przy sprzedaży nieruchomości gruntowych nie jest już odpis z księgi wieczystej. Inaczej, niż jeszcze kilka lat temu, wystarcza samo podanie numeru z księgi wieczystej. Jeśli nieruchomość nie ma założonej księgi wieczystej, numer zastępuje wypis z rejestru gruntów wraz z wyrysem z mapy ewidencyjnej. W przypadku osób fizycznych konieczne są dane osobowe z dowodów osobistych, w przypadku osób prawnych (przede wszystkim firm) odpisy z Krajowego Rejestru Sądowego. Przystępujący do umowy kupna/sprzedaży nieruchomości gruntowej małżonkowie będą musieli przedstawić dokumenty dotyczące wspólnoty lub rozdzielności majątkowej. Najważniejsze dokumenty umożliwiające zawarcie umowy notarialnej to jednak dokumenty dotyczące podstawy jej nabycia. Należą do nich wypis z rejestru gruntów oraz akt własności ziemi. To tylko główne, niezbędne dokumenty konieczne do sprzedaży nieruchomości ziemskiej. Może się okazać, że będziemy potrzebować ich więcej – zależy to od konkretnej sytuacji własnościowej i prawnej sprzedawanej nieruchomości.

Potrzebne dokumenty przy sprzedaży nieruchomości gruntowej

Dokumenty potrzebne do sprzedaży nieruchomości gruntowej są więc liczne. Każdy, kto dokonuje sprzedaży nieruchomości gruntowej musi się liczyć z faktem, że zgromadzenie wszystkich niezbędnych dokumentów będzie czasochłonne i uciążliwe. Dodatkową komplikacją jest również to, że dokumenty gromadzić musimy nie tylko sami, ale także uzyskać je od kupującego nieruchomość. Sprzedać możemy także nieruchomość z obciążoną hipoteką – będziemy jednak musieli w tym celu uzyskać wiele dokumentów od instytucji, która udzieliła kredytu hipotecznego. Należą do nich np. zaświadczenie bankowe o saldzie kredytu oraz zgodna banku na zwolnienie z zabezpieczeń wraz ze spłatą kredytu. Dokumenty, które musimy uzyskać z urzędu gminy to natomiast przede wszystkim zaświadczenie dotyczące ujęcia przeznaczenia nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

One thought on “Sprzedaż nieruchomości gruntowej: niezbędne dokumenty”

Dodaj komentarz