Ustawa o odpadach jasno określa, co zaliczamy do odpadów budowlanych. Powstające podczas budowy i remontu śmieci zostały podzielone na kilka kategorii, które uwzględniają poszczególne rodzaje odpadów. Trzeba przestrzegać wytycznych dotyczących segregacji odpadów budowlanych, bo dzięki temu nie zostaną na nas nałożone kary finansowe. Jakie rodzaje odpadów budowlanych wyróżniamy? Sprawdź.

Czym właściwie są odpady budowlane?

Odpady budowlane to odpady, które powstają podczas budowy lub remontu, a także rozbiórek i wyburzeń obiektów budowlanych. Zaliczamy do nich niemal wszystkie materiały budowlane i elementy wyposażenia budynków, jednak nie mogą one zostać wrzucone do jednego kontenera na odpady. Konieczna jest segregacja odpadów budowlanych pod względem ich rodzaju, co pozwala na ograniczenie ryzyka skażenia środowiska naturalnego oraz umożliwia recykling odpadów budowlanych. Jednym z odpadów budowlanych jest nadający się do recyklingu gruz, z którego powstają ponownie wykorzystywane na placu budowy kruszywa budowlane. Warto wiedzieć, że odpady budowlane muszą być składowane w bezpieczny i zgodny z prawem sposób, a także konieczne jest ich przekazanie firmie, która zajmuje się recyklingiem i utylizacją odpadów. Takie usługi świadczy np. firma Zuzper Recyckling, która działa na terenie poznania i okolicy.

Podział odpadów budowlanych

Klasyfikacja odpadów budowlanych uwzględnia ich podział na trzy kategorie główne, czyli gruz czysty, gruz zmieszany oraz gruz zanieczyszczony. Każdemu z typów odpadów przypisany jest kod, który określa, z jakimi śmieciami mamy do czynienia.

Gruz czysty to gruz betonowy i ceglany, a także m.in. gleba i kamienie, które pozostały na placu budowy. Gruz czysty nie może być zanieczyszczony innymi odpadami!

Gruz zmieszany to odpad budowlany, który może zawierać zarówno elementy betonu, cegieł i kamieni, jak i np. ceramikę oraz armaturę, elementy płyt gipsowo-kartonowych, kawałki tynku, siatkę montażową z klejem i tynkiem, a także niewielką ilość materiałów izolacyjnych np. styropianu, jednak nie mogą one stanowić więcej niż kilka procent pojemności kontenera.

Gruz zanieczyszczony to gruz, w którym mogą znajdować się wykorzystywane podczas budowy i remontu tworzywa sztuczne np. folia malarska, elementy materiałów wykończeniowych, elementy stolarki okiennej i drzwiowej, panele podłogowe i ścienne, kawałki tynku i zaprawy murarskiej, ceramika, elementy metalowe np. futryny drzwiowe, a także opakowania po nietoksycznych materiałach wykończeniowych.

W żadnej grupie odpadów budowlanych nie mogą znaleźć się materiały szkodliwe dla środowiska np. płyty eternitowe, opakowania po farbach, lakierach, rozpuszczalnikach, klejach, szkło opakowaniowe, butelki PET oraz inne odpady np. odpady komunalne.