Kruszywa to materiały szeroko wykorzystywane w budownictwie. To właśnie dzięki nim jesteśmy w stanie budować drogi, zaprawy czy podjazdy. Mało kto wie, że istnieje więcej niż jeden rodzaj kruszywa budowlanego. Jak wygląda ich podział i jakie mają zastosowanie?

Co nieco o kruszywach

Kruszywa są materiałami sypkimi, które mają ziarnistą budowę. Ze względu na swoje właściwości wykorzystuje się je w szeroko pojętym budownictwie, np. przy budowie dróg lub w ogrodzie. Zalicza się do nich piasek, żwir, grys, pospółkę oraz otoczaki. Pozyskuje się je głównie dzięki pracom kopalnianym lub z recyklingu. Ich ponowna obróbka jest niezwykle korzystna dla środowiska – dzięki recyklingowi ogranicza się ilość odpadów budowlanych, np. gruzu. Wykorzystując ponownie ten rodzaj kruszywa zmniejszamy eksploatację naturalnych surowców.

Kruszywa budowlane – podział

Kruszywa dzieli się ze względu na ich pochodzenie, sposób pozyskania, wielkość oraz gęstość objętościową. W przypadku pochodzenia i sposobu pozyskania, kruszywa dzielimy na naturalne i sztuczne. Pierwsze z nich są pochodzenia mineralnego, powstałego z erozji skał lub podczas ich mechanicznego rozkruszenia; poddaje się je uszlachetnieniu.

Sztuczne kruszywa również mają pochodzenie mineralne, ale są poddawane recyklingowi i obróbce termicznej.

Ze względu na wielkość ziaren dzielimy kruszywa na drobne (mniejsze lub równe niż 4mm), grube (powyżej 4mm), o ciągłym uziarnieniu (mieszanka kruszyw drobnych i grubych), tzw. „wypełniacze” oraz kruszywa naturalne (od 0 do 8mm).

Podział ze względu na gęstość objętościową, czyli stosunku masy kruszyw do ich objętości: lekkie (gęstość mniejsza niż 1800 kg/m3), zwykłe (od 1800 do 3000 kg/m3), ciężkie (więcej niż 3000 kg/m3).

Wykorzystywanie kruszyw w budownictwie

Kruszywa wykorzystywane są przede wszystkim do tworzenia mieszanek betonowych. Stanowią około 70% objętości betonu, co mocno wpływa na jego właściwości – kruszywa są bardzo wytrzymałe i mają optymalny poziom wilgotności. W zależności od typu betonu stosuje się różnego rodzaju kruszywa. Przy tworzeniu zwykłego betonu wykorzystuje się żwir, granit lub bazalt. Jeśli robimy mieszankę ciężką, potrzebny będzie magnetyt, limonit bądź baryt. Słaby beton z kolei tworzony jest z keramzytów i węglanoporytów. Ponadto w budownictwie równie chętnie wykorzystuje się piasek, np. do zapraw murarskich, nasypów i mas budowlanych.

Artykuł napisany we współpracy z firmą REMIX – kruszywo budowlane Rybnik.