Powietrzna pompa ciepła przeznaczona jest do podgrzewania wody użytkowej oraz domu. Jest to możliwe, dzięki wykorzystaniu energii cieplnej z powietrza na zewnątrz budynku. To jedna z najpopularniejszych technologii grzewczych, ze względu na wysoką wydajność oraz ekologię. Wykorzystuje ponad 75% ciepła pochodzącego z powietrza i może zostać podłączona do systemu wentylacyjnego, fotowoltaiki oraz solarnego. Jak działa powietrzna pompa ciepła w praktyce?

Powietrzna pompa ciepła typu Split i Monoblok 

Powietrzna pompa ciepła posiada kilka obiegów, dzięki którym możliwe jest pobranie energii cieplnej z zewnętrznego powietrza i skierowanie jej do instalacji grzewczej budynku. Na rynku dużą popularnością cieszą się pompy typu Split i Monoblok. Na czym polegają różnice między nimi?

Pompa typu Split – posiada dwa moduły grzewcze – na zewnątrz i wewnątrz budynku. Pierwszy moduł zbudowany jest z następujących elementów: wentylatora, parownika, sprężarki, a także rozprężnego zaworu. W tym module zachodzą najważniejsze procesy związane z pozyskiwaniem ciepła. Z kolei moduł znajdujący się wewnątrz jest zbudowany ze: skraplacza, podgrzewacza elektrycznego wspomagającego oraz pompy obiegowej zamontowanej przy piecu centralnego ogrzewania. Zewnętrzny i wewnętrzny moduł łączą rury chłodnicze. 

Pompa typu Monoblok – składa się wyłącznie z jednego modułu, znajdującego się na zewnątrz budynku. W jego skład wchodzą następujące elementy: sprężarka, skraplacz, parownik, wentylator, zawór rozprężny, elektryczny podgrzewacz wspomagający oraz obiegowa pompa centralnego ogrzewania. Instalacja zewnętrzna w takim modelu jest połączona ze stacją hydrauliczną lub centralą grzewczą. 

Powietrzna pompa ciepła jest łatwiejsza i tańsza w instalacji w stosunku do gruntowej, która wymaga wykonania wykopów w gruncie oraz specjalnej instalacji. Ten model często jest wykorzystywany zarówno w nowych, jak i już zamieszkanych domach, ponieważ nie wymaga dużych modyfikacji istniejącej instalacji grzewczej. Więcej o powietrznej pompie ciepła przeczytasz tutaj: https://columbusenergy.pl/powietrzna-pompa-ciepla/

Jak działa powietrzna pompa ciepła?

Powietrzna pompa ciepła posiada dolne źródło ogrzewania, którym jest powietrze atmosferyczne, pobierane z zewnątrz budynku. Proces jego pobierania z zewnątrz oraz pozyskiwania energii cieplnej można podzielić na 3 etapy:

I etap: powietrze zostaje pobrane przez wentylator z zewnątrz budynku i skierowane do parownika. Element ten zawiera układ chłodniczy wypełniony cieczą odporną na zamarzanie, która posiada temperaturę niższą od otoczenia. Takie rozwiązania sprawia, że chłodna ciesz zawsze pobiera ciepło z powietrza, nawet jeśli na zewnątrz panuje ujemna temperatura. Dzięki temu zostaje ogrzana i przechodzi do kolejnego etapu.

II etap – energia cieplna z cieczy zostaje przekazana innemu czynnikowi chłodniczemu, który może odparować nawet w niskich temperaturach. Ciepło sprawia, że czynnik zaczyna wrzeć i przechodzi w stan gazowy. Następnie zostaje skierowany do sprężarki i pod wpływem działania wysokiego ciśnienia ulega sprężaniu. Dzięki temu wzrasta temperatura sprężonego gazu do wartości umożliwiających podgrzanie wody w instalacji grzewczej (w tym również użytkowej).

III etap – czynnik po oddaniu energii cieplnej wodzie w obiegu ogrzewania, zostaje schłodzony i ponownie przechodzi w stan ciekły. Jednak, aby mógł zostać skierowany do pierwszego obiegu, jego temperatura i ciśnienie muszą zostać obniżone do optymalnych wartości. Dlatego przepływa przez zawór rozprężny, w którym te parametry ulegają obniżeniu. Dzięki temu czynnik chłodniczy ponownie trafia do pierwszego obiegu (pierwszego etapu) i cały proces pozyskiwania ciepła zaczyna się od początku. 

Powietrzna pompa ciepła to technologia, która umożliwia ekologiczne ogrzewanie budynku i wody użytkowej. Ponadto pobiera minimalną ilość prądu i można ją podłączyć do systemu wentylacyjnego, solarnego oraz fotowoltaicznego. Wraz z rosnącym trendem ekologii, coraz więcej właścicieli domów decyduje się na ten rodzaj bezobsługowego ogrzewania.