Osuszanie budynków jest bardzo istotne, ponieważ zapobiega gromadzeniu się wilgoci w całym domu. Jak wiadomo, ma ona szkodliwy wpływ na zdrowie oraz życie wszystkich mieszkańców. Może wywoływać liczne alergie oraz poważniejsze schorzenia, takie jak grzybica płuc, astmę oraz wiele innych przypadłości. Wśród wielu metod osuszania budynków znajduje się elektroosmoza, która praktycznie wcale nie ingeruje w całą konstrukcję domu, stanowi więc najbardziej bezpieczny sposób. Warto wskazać na podstawowe wady i zalety elektroosmozy, by decyzja o jej zastosowaniu była najlepiej przemyślana.

Na czym to polega?

Główną czynnością, która odbywa się podczas elektroosmozy jest odwrócenie kierunku ruchu poszczególnych cząsteczek wody. Gromadzą się one w sposób kapilarny tuż pod murem budynku. Całe szkodliwe zjawisko zostaje skutecznie zatrzymane, a woda zaczyna kierować się w dół, bezpośrednio do  ziemi. W ten sposób budynek zostaje stopniowo osuszany, precyzyjne określenie czasu trwania tego procesu jest dość trudne, ponieważ uzależnione jest to od co najmniej kilku czynników. Wśród nich znajduje się niewątpliwie rodzaj materiałów, z których powstały ściany oraz ich grubość. Nie bez znaczenie pozostaje również to, z jakim stężeniem wilgoci wewnątrz budynku mieliśmy do czynienia.

osuszanie budynków

Co z urządzeniami?

Oczywiście w celu sprawnego przebiegu powyższych procesów, niezbędne jest korzystanie z najwyższej jakości urządzeń. W tym przypadku wykorzystuje się specjalne urządzenia odpowiedzialne za osuszanie powierzchni użytkowej, są one zasilane energią elektryczną. Ich działanie polega na emitowaniu fal elektromagnetycznych, koniecznie o odpowiednio dobranym natężeniu. Tylko wówczas proces osuszania budynku może przynieść oczekiwane rezultaty. Duże znaczenie mają także kształt i częstotliwość wytwarzanych fal elektromagnetycznych. Dzięki specjalnie dostosowanemu urządzeniu, kierunek przemieszczania się cząsteczek wody zmienia się, tak samo ich polaryzacja. W wyniku wszystkich podejmowanych czynności zmniejsza się również różnica potencjałów w ścianie, w której znajdują się zbyt duże ilości wilgoci. Warto wiedzieć, iż wytwarzane podczas osuszania fale elektromagnetyczne są całkowicie bezpieczne dla ludzi i zwierząt, wykazują szkodliwe działanie wyłącznie dla nagromadzonej w pomieszczeniach wody.

osuszanie budynków

Zestawienie wad i zalet elektroosmozy

Osuszanie budynków za pomocą elektroosmozy może odbywać się o każdej porze roku, niezależnie, czy jest to lato, zima, a może jesień – efekty są takie same. Kolejną zaletą jest możliwość użytkowania przez cały proces osuszania budynku jego powierzchni, czyli nic nie stoi na przeszkodzie, by wszystkie czynności były wykonywane tak samo jak do tej pory. Urządzenie elektroosmotyczne ustawia się w takim miejscu, by działania mogły na spokojnie obejmować cały dom, każde pomieszczenie. Tę metodę poleca się głównie użytkownikom starszych domów lub takich, w których z różnych przyczyn nie można przeprowadzić osuszania w tradycyjnych formach. W kwestii wad, jedną z największych jest konieczność instalacji urządzenia na stałe. W przeciwnym wypadku efekty nie będą z pewnością długofalowe.