Nieodłącznym elementem większego systemu przeciwpożarowego są tzw. klapy dymowe, stanowiące wsparcie dla ogólnej wentylacji budynku. Ich fundamentalnym zadaniem jest jednak ochrona pracowników i mienia firmy w sytuacji nagłego wzniecenia ognia wewnątrz hali. Poznaj podstawową charakterystykę klap dymowych, a także ich zastosowanie w przemyśle!

Nieodłącznym elementem większego systemu przeciwpożarowego są tzw. klapy dymowe, stanowiące wsparcie dla ogólnej wentylacji budynku. Ich fundamentalnym zadaniem jest jednak ochrona pracowników i mienia firmy w sytuacji nagłego wzniecenia ognia wewnątrz hali. Poznaj podstawową charakterystykę klap dymowych, a także ich zastosowanie w przemyśle!

Podstawowa charakterystyka

Klapa dymowa wchodzi w skład większego systemu oddymiania, spełniając przy tym funkcję efektywnego odprowadzania dymu oraz zagwarantowania bezpieczeństwa w trakcie pożaru. Ich działanie oparte zostało na mechanizmie konwekcji, który polega na unoszeniu się gazów o wyższej temperaturze. Odprowadzenie nadmiaru dymu z pomieszczenia skutkuje z kolei ochłodzeniem pomieszczenia, a także zwiększoną widocznością wewnątrz budynku, co ma fundamentalne znaczenie w zorganizowanej ewakuacji.

Niewątpliwą zaletą stosowania klap dymowych w budynkach jest stosunkowo niewielka cena. W porównaniu ze skomplikowanymi systemami wentylacyjnymi, odznaczają się analogiczną skutecznością działania, co przekłada się ich szerokie wykorzystanie w przemyśle.

Zastosowanie

Do najczęstszych miejsc montażu klap dymowych zalicza się:

  • obiekty przemysłowe – hale, magazyny, fabryki
  • supermarkety, galerie handlowe
  • bloki mieszkalne
  • gmachy użyteczności publicznej – urzędy, biura

Oprócz fundamentalnej funkcji oddymiającej, klapy spełniają także rolę tzw. punktowych świetlików dachowych, rozjaśniając budynek światłem słonecznym. Ponad to, integracja z instalacją umożliwia również okresowe przewietrzanie pomieszczenia, co wpływa na ogólną jakość funkcjonowania ludzi znajdujących się wewnątrz budynku.

Klapy dymowe opisane na stronie https://tech-plast.eu/klapy-dymowe stanowią doskonałe rozwiązanie niezależnie od rodzaju pokrycia dachowego. Ich montaż możliwy jest na wszystkich dachach płaskich o nachyleniu do 15 stopni, pokrytych m.in. papą, membraną PCV bądź blachą. Należy przy tym pamiętać o zachowaniu odpowiednich odległości pomiędzy klapami, które nie mogą być większe, niż 20 metrów, ani mniejsze, niż łączna suma dłuższych średnic bądź boków obu klap.

Warto przy tym mieć na uwadze równomierne rozplanowanie otworów w dachu, w celu bezproblemowego montażu klap. Wyjątek od tej zasady stanowi jednak obecność materiałów podatnych na działanie ognia i wysokiej temperatury, zwiększających zagrożenie w przypadku pożaru.

System działania

Współcześnie montowane klapy dymowe podłączone są do elektrycznej bądź pneumatycznej instalacji przeciwpożarowej, umożliwiając tym samym automatyczne uchylane w przypadku zagrożenia. Na początku drogi umiejscowione są czujniki rejestrujące dym bądź inne gazy o charakterze szkodliwym. W następnym kroku informacja o niebezpieczeństwie przekazywana jest dalej, powodując uruchomienie mechanizmów w klapach zlokalizowanych w strefach zagrożenia.

Warto przy tym wspomnieć, że każdy system oddymiania umożliwia ręczne otwarcie klap, co stanowi gwarancję bezpieczeństwa niezależnie od stanu instalacji.