Pojęcie silikatów dotyczy materiałów murowych zamiennie nazywanych wyrobami wapienno-piaskowymi. Silikaty od lat są stosowane do wznoszenia przegród nośnych i nienośnych, w każdym rodzaju budownictwa. Jednym z produktów silikatowych występujących także w Systemie Budowy H+H są cegły silikatowe. Kiedy warto je wykorzystywać przy budowie?

Grupa ekologicznych wyrobów budowlanych

Zarówno cegły silikatowe, jak i bloczki czy kształtki wykorzystywane przy prowadzeniu prac murarskich, są wytrzymałym i ekologicznym materiałem budowlanym. Podczas ich produkcji wykorzystuje się tylko przyjazne dla środowiska surowce, bez żadnych szkodliwych domieszek.

Cegła silikatowa powstaje z trzech surowców: wody, wapna i piasku. Po połączeniu surowców następuje formowanie elementów silikatowych za pomocą pras. Sprasowane elementy są następnie umieszczane w autoklawach gdzie w wyniku działania nasyconej pary wodnej w temperaturze ponad 200 stopni Celsjusza i pod ciśnieniem rzędu 1,2 – 1,6 MPa następuje utwardzanie i wzrost wytrzymałości. To właśnie w procesie autoklawizacji następuje reakcja połączenia wodorotlenku wapnia z krzemem w wyniku której powstają uwodnione krzemiany wapnia odpowiedzialne za bardzo wysoką wytrzymałość materiału.

Powstający materiał o zwartej strukturze wewnętrznej cechuje się  ponadto wysokim stopniem izolacyjności akustycznej, najwyższą klasą reakcji na ogień (klasa A1 – materiały niepalne) oraz znaczącą akumulacyjnością cieplną, która jest cechą pozwalającą utrzymać zgromadzone ciepło w przegrodzie (materiał wspiera zachowanie stabilności termicznej pomieszczeń).  

Kiedy cegły silikatowe mogą być wykorzystywane?

Cegły silikatowe są materiałem tradycyjnym wykorzystywanym obecnie głównie do wykonywania warstwy osłonowej (elewacyjnej) ściany szczelinowej (trójwarstwowej). Nic nie stoi na przeszkodzie aby wykonać z nich również ściany nośne lub działowe. Jednak, ze względu na niewielkie wymiary cegieł, obecnie częściej do budowy tych przegród wykorzystuje się większe bloczki silikatowe.