Kompresory są urządzeniami wykorzystywanymi dziś w wielu gałęziach produkcji i usług. W zakładach produkcyjnych zasilają precyzyjne urządzenie o napędzie pneumatycznym. Używane są również w stomatologii i innych gałęziach medycyny. Na tym ich zastosowanie się jednak oczywiście nie kończy. Współcześnie używane sprężarki to wielka różnorodność urządzeń, które różnią się pomiędzy sobą wydajnością, zasadą działania, zastosowanymi rozwiązaniami technicznymi, przeznaczeniem i wieloma innymi cechami. Co należy wiedzieć o ciśnieniu powietrza w kompresorach.

Jak działa kompresor – podstawowe informacje

Zasadniczą częścią kompresora jest mechanizm sprężający powietrze, którego zadaniem jest zwiększanie ciśnienia powietrza pobieranego z zewnątrz. Istnieją różne rodzaje tego typu urządzeń. Najbardziej tradycyjne są kompresory tłokowe, w których powietrze sprężane jest przez poruszający się w cylindrze tłok (albo tłoki). Dzisiaj zdecydowanie częściej wybiera się konstrukcje śrubowe, w których powietrze sprężane jest pomiędzy dwiema obracającymi się śrubami.

Niezależnie od konstrukcji kompresor wytwarza określone ciśnienie powietrza. W wielu urządzeniach jego wartość można w pewnych granicach regulować. Wiele zależy od wydajności sprężarki. W przypadku kompresorów przemysłowych, które w zakładach pracy napędzają wiele maszyn jednocześnie, możliwości uzyskania ciśnienia w dużym zakresie wartości są znaczne. Warto pamiętać również, że w wielu konstrukcjach sprężone powietrze jest w pierwszej kolejności umieszczane w specjalnych zbiornikach, z których dopiero pobierane jest ono dalej. Niektóre nowoczesne sprężarki wyposażone są w inteligentne sterowanie, które samoczynnie reguluje intensywność pracy w zależności od aktualnego zapotrzebowania na sprężone powietrze.

Ciśnienie w kompresorze – co należy o nim wiedzieć?

Ciśnienie uzyskiwane przez kompresor jest zależne przede wszystkim od jego konstrukcji. Zdecydowanie najbardziej wydajne są nowoczesne sprężarki o konstrukcji śrubowej, chociaż oczywiści pomiędzy nimi mogą występować znaczne różnice. Dla niektórych dość rzadko spotykanych zastosowań wykorzystywane są kompresory, które sprężają powietrze w kilku krokach, za każdym razem zwiększając jego ciśnienie. Należy pamiętać, że ciśnienie niekoniecznie zależeć będzie od wielkości przepływu. Istnieją sprężarki charakteryzujące się bardzo dużym przepływem powietrza, ale relatywnie niewielkim wytwarzanym ciśnieniem i takie, w których przepływ nie jest bardzo duży, ale ciśnienie ogromne.

Artykuł powstał dzięki uprzejmości firmy Pneumatik S.A.