Zgodnie ze swoją nazwą, odpadami budowlanymi związane są wszelkie pozostałości po odbytych remontach i budowach. Ze względu na swoją specyfikę, są dodatkowo odpowiednio grupowane. Ponadto, są to odpady, których nie można po prostu wyrzucić do śmietnika komunalnego. Jak faktycznie dzielimy odpady budowlane i co się do nich zalicza? O tym poniżej.

Czym są odpady budowlane

Według obowiązującego prawa, odpadami budowlanymi nazywamy śmieci, które powstają w wyniku budowy obiektów oraz podczas prac remontowo-wykończeniowych. Są to również elementy, które zostały po ocieplaniu budynków, burzeniu ścianek czy demontażu instalacji. Zalicza się do nich więc gruz (betonowy, ceglany, ceramiczny), panele podłogowe, płyty gipsowo-kartonowe, oraz tapety, wykładziny, glazura i terakota.

Ze względu na swój skład, tylko niektóre z nich nadają się do recyklingu. Dlatego istotne jest, aby kierownik budowy zadbał o segregację odpadów budowlanych na odpowiedni grupy, aby następnie usunąć je w sposób najmniej zagrażającym środowisku.

Jak dzielimy odpady budowlane

Odpady budowlane są dzielone na 3 grupy. Do grupy 1 należy czysty gruz, który nie jest zanieczyszczony innymi odpadami. Zalicza się do nich beton, gruz betonowy, gruz ceglany oraz ziemia, gleba i kamienie. Grupą 2 nazywa się gruz zmieszany, czyli terakota, płytki ceramiczne, glazura, czy siatki montażowe zmieszane z klejem i tynkiem.

3, ostatnia grupa to odpady inne, czyli drewno, szkło, tworzywa sztuczne, materiały izolacyjne, mieszaniny metali, czy inne materiały ceramiczne.

Wywóz odpadów budowlanych

Z racji, że złe gospodarowanie odpadami budowlanymi może wiązać się z kosztownymi konsekwencjami prawnymi, warto zlecić ich wywóz profesjonalnej firmie. Mają do dyspozycji kontenery o różnych pojemnościach, które pomieszczą każdy rodzaj odpadów, po czym wywożą wszystko do legalnych punktów typu PSZOK. Jest to również zaoszczędzenie czasu, stresu i pieniędzy, gdyż wszystko zostanie załatwione bez naszego udziału.

Artykuł napisany dzięki uprzejmości firmy Opróżnianie pomieszczeń Kraków.