Silikaty (a czasem również cegły silikatowe) wykorzystuje się między innymi do wznoszenia solidnych i trwałych przegród zewnętrznych i wewnętrznych budynków mieszkalnych. Czym są i z czego powstają oraz jak wygląda ich proces produkcyjny?

Czym są silikaty?

Przez pojęcie silikatów należy rozumieć wyroby wapienno-piaskowe, które znajdują zastosowanie przy budowie niemalże wszystkich ścian budynku, w tym także tych o podwyższonych parametrach izolacyjności akustycznej. Istnieje błędne przekonanie, że określenia bloczek silikatowy oraz cegła wapienno piaskowa  (czy też cegła silikatowa), to określenia tożsame, rzeczywistość jest jednak nieco inna. Bloczek silikatowy, to określenie uniwersalne i obejmujące niemalże cały rynek elementów wapienno-piaskowych. Cegła wapienno-piaskowa natomiast, to rodzaj silikatu tradycyjnego o gładkich powierzchniach czołowych i wspornych oraz o określonych wymiarach (obecnie cegła silikatowa wykorzystywana jest głównie do wykonywania szachtów, elementów małej architektury, a także warstwy osłonowej ściany trójwarstwowej).

Jak produkowane są silikaty?

Silikaty, to materiały murowe powstające z mieszaniny piasku, wapna i niewielkiej ilości wody. Po odpowiednim połączeniu surowców, kolejno następuje formowanie bloczków pod ciśnieniem w prasach hydraulicznych lub mechanicznych. 

Końcowym etapem produkcji jest utwardzanie uformowanych bloczków w autoklawach w warunkach wysokiej temperatury i przy udziale pary wodnej o wysokim ciśnieniu. Proces ten, nazywany autoklawizacją, odpowiada za końcowe właściwości fizyczne materiału a w szczególności za jego trwałość i wysoką wytrzymałość. W procesie autoklawizacji w bloczkach i cegłach silikatowych zachodzi szereg reakcji chemicznych w wyniku których następuje połączenie wapnia z krzemem – powstają uwodnione krzemiany wapnia odpowiedzialne m.in. za nadmienioną wysoką wytrzymałość materiału na ściskanie.

Rodzaje elementów silikatowych

Szeroka oferta rynkowa silikatów powoduje dużą ich uniwersalność – jest to materiał murowy możliwy do wykorzystania w przypadku wznoszenia ścian różnego rodzaju. Bloczki silikatowe występują w postaci elementów profilowanych na pióro i wpust (zwykle z dodatkowym uchwytem montażowym), dostępne są także elementy o gładkiej powierzchni czołowej – cechujące się podwyższoną izolacyjnością akustyczną. Bloczki mogą być pełne (pozbawione drążeń wewnętrznych) lub drążone. Co więcej dostępne są również inne elementy, takie jak: cegły silikatowe, silikaty przeznaczone do wykonywania ścian fundamentowych czy też gładkie lub łupane elementy elewacyjne.