Kotły gazowe, zasilane gazem ziemnym lub płynnym, mogą być montowane zarówno w nowo powstałych budynkach, jak i tych modernizowanych. Jaki wpływ na roczne i dobowe zużycie mogą mieć te czynniki? Razem z ekspertem marki Saunier Duval postaramy się wyjaśnić, od czego zależy zużycie gazu i jakich cen możemy się spodziewać na rachunku po sezonie grzewczym.

Z tekstu dowiesz się:

  • jaka jest różnica między zużyciem gazu a zapotrzebowaniem na gaz,
  • czy istnieje związek między zużyciem gazu a stanem kotła,
  • od czego zależy dobowe zużycie gazu.

Kotły gazowe cieszą się niemalejącą popularnością wśród inwestorów. Trudno się temu dziwić: zajmują niewiele miejsca, nie generują bałaganu i nie przyczyniają się do powstawania smogu. Czytaj dalej, aby poznać koszty związane z ich użytkowaniem.

Kotły gazowe: zużycie gazu a zapotrzebowanie na gaz

Głównym czynnikiem, od którego zależy zużycie gazu, jest zapotrzebowanie energetyczne budynku. Oczywiście im ta wartość jest mniejsza, tym zużycie gazu jest niższe. Podawane jest ono najczęściej w kWh/m2*rok lub W/m2. Pierwsza wartość odnosi się do zużycia energii w skali roku, natomiast druga – do zużycia w momencie szczytowym, czyli zależnie od strefy klimatycznej, w okresie, kiedy temperatura wynosi od -16°C do -24°C. W trzecie strefie, czyli w centralnej Polsce, wartość ta podawana jest dla temperatury -20°C.

Wartości zapotrzebowania dla nowo budowanego budynku wynoszą od 70 do 100 kWh/m2*rok oraz 40-55W/m2, ale mogą też być wyższe dla budynków starszych, wykonanych w innym standardzie. Także nowoczesne budynki, pasywne czy energooszczędne, również mogą mieć inne zapotrzebowanie. Kluczowy jest tu standard wykonania. Główny wpływ na zapotrzebowanie na gaz mają jakość wykonania i grubość izolacji budynku. Mówimy tu o izolacji ścian zewnętrznych, dachu i podłogi na gruncie, czyli wszystkich przegród zewnętrznych. Stosując styropian o grubości 20 cm, zmniejszymy zapotrzebowanie w porównaniu z izolacją pięciocentymetrową.

Kolejnymi ważnymi aspektami wpływającymi na zużycie gazu przez kocioł gazowy są szczelność okien oraz wentylacja. Nieszczelne okna w połączeniu z wentylacja grawitacyjną mogą generować ponad 50% strat ciepła. Wybierając wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła, możemy w znacznym stopniu zmniejszyć zużycie gazu. Najlepszym sposobem na określenie zapotrzebowania jest wykonanie projektu oraz charakterystyki energetycznej budynku. Znając tę wartość, możemy określić zużycie gazu. Do tego celu potrzebna będzie nam jeszcze znajomość wartości opałowej. W przypadku gazu ziemnego jest to około 10kWh/m3 gazu. Dla porównania wartość opałowa gazu płynnego to 7 kWh/litr. Zróbmy więc analizę rocznego zużycia gazu przez 3 budynki – nowego budynku o zapotrzebowaniu 70 kWh/m2*rok (1), domu modernizowanego ocieplonego o zapotrzebowaniu 100kWh/m2*rok (2) oraz nieocieplonego budynku o zapotrzebowaniu 150kWh/m2*rok (3) – wszystkie o powierzchni 150 m2. Dzieląc roczne zapotrzebowanie przez wartość opałową gazu, otrzymujemy teoretyczne zużycie gazu, które prezentuje się następująco:

Najlepsze kotły gazowe: zużycie gazu a kocioł i cena

Podane wyżej zużycie nie uwzględnia jeszcze jednego ważnego elementu, który wpływa na finalny koszt ogrzewania. Przy szacowaniu zapotrzebowania nie została bowiem uwzględniona sprawność kotła grzewczego. Sprawność ta określa, jaka rzeczywiście wartość energii zostanie przekazana do instalacji. Sprawność zależy od rodzaju kotła i temperatury w instalacji, a więc od tego, czy jest to ogrzewanie podłogowe, czy grzejniki, oraz od rodzaju sterowania. Dla starych kotłów niekondensacyjnych wartość ta nie przekraczała 90%, obecnie piec gazowy Saunier Duval dzięki procesowi kondensacji mogą osiągać sprawność ponad 107% w odniesieniu do wartości opałowej w instalacjach niskotemperaturowych. Średnioroczna sprawność starego kotła niekondensacyjnego to około 85%, natomiast sprawność kotłów Saunier Duval to około 98%. Warto więc wybierać urządzenia charakteryzujące się wysoką sprawnością i niezawodnością oraz dopasowane do danego budynku. W związku z tym zużycie gazu wzrośnie zgodnie z tabelą poniżej:

Patrząc na rachunek za gaz, możemy obliczyć, ile kosztuje nas 1 kWh lub m3 gazu. Jeśli jesteśmy na etapie budowy domu, to cenę energii możemy sprawdzić na stronie dostawcy energii z naszego regionu. Zależy ona od wybranej taryfy oraz sprzedawcy. Obecnie w Polsce (8% VAT) średni koszt 1 m3 gazu w taryfie W-3 to 2,84 zł bez opłat stałych, a przy uwzględnieniu opłat stałych przy 1500 m3 zużycia to 3,09 zł/m3. Cena gazu płynnego jest w dużej mierze uzależniona od okresu tankowania oraz od tego, czy jesteśmy właścicielami butli, czy ją dzierżawimy. Aktualnie możemy przyjąć, że koszt litra gazu płynnego to 2,98 zł. Znając roczne zużycie oraz ceny energii, uzyskujemy ostateczny wynik:

Patrząc na otrzymane kwoty, łatwo zauważyć, że rodzaj budynku, a więc jego zapotrzebowanie, w dużej mierze wpływa na koszt ogrzewania. Drugim ważnym czynnikiem jest sprawność kotła, która w przypadku modernizowanego budynku może w skali roku prowadzić do oszczędności rzędu 1000 zł w przypadku gazu płynnego oraz 650 zł w przypadku gazu ziemnego. Warto zwrócić również uwagę na to, że we wszystkich tych przypadkach wartość zapotrzebowania była przemnożona przez 150 m2, a więc przez wielkość budynku. Możemy więc wywnioskować, że większe budynki będą miały również większe zużycie gazu, a co za tym idzie, koszt ogrzania takiego budynku także będzie wyższy. Może się natomiast okazać, że większy budynek, dzięki lepszej klasie izolacji, będzie miał mniejsze zapotrzebowanie wyrażone w kWh/m2*rok i ostatecznie jego zużycie będzie niższe niż w budynku mniejszym, jednak o gorszej izolacji. Podane koszty są przybliżonymi wartościami i dla każdego budynku mogą być inne. Warto również pamiętać, że znaczenie ma temperatura utrzymywana w pomieszczeniach. W symulacji przyjęto 21ºC, jednak niektórzy preferują wyższe temperatury, co również wpływa na koszt ogrzewania. Inną zmienną jest również ilość przygotowywanej ciepłej wody użytkowej o konkretnej temperaturze. 

Dobór kotła gazowego a zużycie dobowe

Zapotrzebowanie na moc grzewczą, a więc zużycie gazu, w dużej mierze zależy od tego, jakie warunki panują na zewnątrz. Inne zużycie będziemy mieli w dniu październikowym, w którym średnia temperatura na zewnątrz to np. +7°C, a inne w styczniowy dzień z temperaturą –10°C. Szacując dobowe koszty, musielibyśmy znać dobowy godzinowy rozkład temperatur. Poniżej przeprowadzono analizę, w której porównano 3 budynki w różnym standardzie wykonania o tej samej powierzchni korzystające z nowego kotła gazowego kondensacyjnego Saunier Duval, który wykorzystuje gaz ziemny o cenie 0,309 zł/kWh. Obliczenia zrobiono dla dnia, w którym dzienna temperatura wynosiła -10 °C, oraz dla dnia, w którym cały dzień była temperatura 0°C.

Jeśli chcielibyśmy obliczyć koszt ogrzewania dla gazu płynnego, to dobowe zużycie dla danej temperatury musielibyśmy przemnożyć przez 0,425, czyli koszt 1 kWh z gazu płynnego.

Jak wiemy, bardzo rzadko występują dni, w których cały czas panuje jednakowa temperatura, dlatego analiza roczna jest bardziej miarodajna.

Wybierając urządzenie grzewcze, zwróć uwagę na jakość kotła i jego sprawność, a jeśli będziesz potrzebować doboru urządzenia grzewczego dopasowanego do Twojego budynku, skontaktuj się serwisantami Saunier Duval, którzy rozwieją wszystkie Twoje wątpliwości.