Dzisiaj najważniejszym trendem w architekturze jest postawa proekologiczna, przyjazna środowisku, ekonomiczna w realizacji, oszczędna i trwała, funkcjonalna i ponadczasowa. Żeby móc nazwać architekturę nowoczesną, trzeba się zorientować, jakie są alternatywne materiały, które pozwolą zminimalizować ślad ekologiczny. Doskonałym rozwiązaniem jest pozyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych.

Czym jest fotowoltaika

Fotowoltaika to proces, dzięki któremu pozyskuje się prąd ze słońca. Energia słoneczna jest jedną z najbardziej podstawowych form energii, jaką można pozyskać. Wykorzystanie tej energii jest możliwe dzięki zastosowaniu różnych technologii, w tym fotowoltaiki. Jest to najprostsza forma wytwarzania energii polegająca na zjawisku konwersji promieniowania w prąd elektryczny za pomocą paneli słonecznych. W drugiej kolejności prąd trafia do inwertera, gdzie jego następuje przekształcenie w prąd zmienny, który zasila cało dom. Nadwyżki trafiają do sieci i są wykorzystywane przez użytkownika w dowolnej chwili. Używanie fotowoltaiki na sporą przewagę nad energią pozyskiwaną z innych źródeł takich jak wiatrowej, biomasy lub pływów morskich. Z paneli słonecznych można korzystać wszędzie, a ilość pozyskanej energii zależy od intensywności promieniowania słonecznego, które pada na powierzchnię ziemi. 

Jak powstaje energia ze słońca

Panele słoneczne pełnią bardzo ważną funkcję w procesie przemiany promieniowania na prąd. Dla domowych instalacji najczęściej używa się ogniw zbudowanych z krzemu. Jednak i one są podzielone na rodzaje:

  • Krzem monokrystaliczny, posiada bardzo uporządkowaną strukturę wewnętrzną, która gwarantuje wysoką sprawność. Oznacza to, że wybierając ten model instalacji, można się spodziewać większej ilości przetworzonych promieni słonecznych na energię elektryczną
  • Krzem polikrystaliczny sprawność tego modelu jest wysoka, cena niższa jednak posiada większą ilość wad.

Działanie paneli fotowoltaicznych jest procesem fizycznym, podczas którego powstaje prąd stały. Dzieje się to dzięki światłu słonecznemu, które pada na panele. Jest to w pełni ekologiczny proces, o który właśnie chodzi. Dzięki pozyskiwaniu energii odnawialnej, w pełni naturalnej, nie pozostawia się śladu na środowisku. Jest to najbardziej pożądany efekt. Jednak opłacalność fotowoltaiki zależy w dużej mierze od producenta, dlatego najlepiej jest wybrać fotowoltaika od SundayPolska.

Jak działa ekologiczna fotowoltaika 

Najpierw światło słoneczne pada na panele, czyli ogniwa następnie zachodzi zjawisko fotowoltaiczne, podczas którego światło zostaje przekształcone w prąd stały. Później prąd zostaje zamieniany w falowniku na prąd zmienny, który płynie do gniazdek i zasila domowy sprzęt. Jeżeli zostanie wyprodukowana za duża ilość energii, płynie ona do sieci elektrycznej, z której można skorzystać w późniejszym czasie. Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł pozwoli skutecznie zaoszczędzić wydatki. Dzięki temu jest coraz bardziej popularną metodą ochrony środowiska jak i oszczędności.