Zanieczyszczenia powietrza powodowane przez tzw. niską emisję, a więc urządzenia grzewcze wykorzystywane w domach jednorodzinnych oraz budynkach użytkowych są jednym z głównych źródeł przyczyniających się do powstawania smogu, ze względu na wysoką zawartość pyłów zawieszonych. Obowiązujące przepisy wymagają, by nowo instalowane urządzenia grzewcze spełniały wyśrubowane wymogi, jeżeli chodzi o czystość wytwarzanych spalin.

Co to znaczy, że kocioł spełnia wymogi zaliczenia do 5 klasy?

Obowiązujące przepisy od dłuższego czasu nakładały obowiązek kupowania wyłącznie urządzeń grzewczych spalających paliwa stałe takie jak ekogroszek albo pellet, które spełniały warunki zaliczenia ich do tzw. kotłów 5 klasy. Oznacza to dopowiadanie wymogom określonych w normie PN-EN 303-5:2012. Wiąże się to zarówno ze zmniejszoną emisją pyłu, które może sięgać jedynie 40 mg/m3 spalin, jak i ograniczoną ilością powstającego podczas spalania tlenku węgla, którego limit wynosi w tym przypadku jedynie 500 mg/m3 spalin. Kotły, które spełniają wymogi 5 klasy, będą również wytwarzać o wiele mniej organicznych związków gazowych – norma przewiduje tu jedynie 20 mg/m3 podczas pracy przy obciążeniu nominalnym, a także w czasie funkcjonowania z obciążeniem zredukowanym do 30% wartości nominalnej. Należy jednak pamiętać, że obecnie kotły muszą również spełniać wymogi Ekoprojektu. Choć nie zmienia on progowych wartości dla emisji tlenku węgla, organicznych związków gazowych oraz emisji pyłów, to jednocześnie nakłada wymóg, by były one sprawdzane również przy średniej ważonej ze znamionowej mocy cieplnej oraz 30-procentowej znamionowej mocy cieplnej. Wagi nadane tym obciążeniom wynoszą odpowiednio 0,15 oraz 0,85, co sprawia, że szczególnie ważne są wartości osiągane przy niepełnym obciążeniu.

Czy 5 klasa to tylko czystość spalin?

Wymogi normy PN-EN 303-5:2012 oraz Ekoprojektu dotyczą nie tylko emisji zanieczyszczeń, ale również efektywności energetycznej urządzenia. Wskaźnik ten pokazuje, jak skutecznie urządzenie grzewcze wykorzystuje energię zmagazynowaną w opale, co przekłada się bezpośrednio na koszt pozyskania ciepła. Im jest większy, tym tańsza będzie otrzymywana energia cieplna. W przypadku kotłów 5 klasy efektywność musi utrzymywać się na poziomie między 87 a 89%.

Producentem nowoczesnych kotłów na paliwa stałe spełniających wymogi dla urządzeń 5 klasy oraz Ekoprojektu jest firma Kotły Grzewcze Dragon mająca w swojej ofercie zarówno urządzenia na ekogroszek, jak i pellet drzewny. Są one nie tylko oszczędne i ekologiczne, ale także komfortowe w obsłudze dzięki wygodnym podajnikom opału i sterownikom pozwalającym na swobodne określanie parametrów ich pracy.