Biomasa w Polsce cieszy się ogromną popularnością. Największą, spośród wszystkich odnawialnych źródeł energii. Może to być związane między innymi z jej wydajnością oraz ceną. Zadowoleni z niej będą jednak przede wszystkim te osoby, którym nieobca jest troska o środowisko naturalne. Dowiedz się, dlaczego warto używać biomasy jako paliwa do centralnego ogrzewania w domu.

W jaki sposób powstaje biomasa?

Biomasa może występować w postaci stałej lub ciekłej i powstawać z substancji pochodzenia zwierzęcego, lub roślinnego. Najczęściej spotyka się ją w postaci pelletu, czyli sprasowanych ze sobą za pomocą wysokiego ciśnienia trocin, powstałych w wyniku pracy tartaków czy działalności rolnej. Najlepiej jeśli do pelletu nie zostaną dodane w czasie produkcji żadne dodatkowe składniki. Wówczas można mieć pewność, że paliwo będzie wysokiej jakości, co będzie miało związek również z jego wydajnością podczas spalania.

Jak można wykorzystać biomasę jako paliwo do ogrzewania?

W wyniku spalania biomasy uzyskujemy ciepło, które może zostać przetworzone na energię elektryczną. Jeśli jednak nie chcemy go przetwarzać, doskonałym pomysłem będzie wykorzystanie biomasy jako paliwa do ogrzewania centralnego. Żeby móc uzyskać taki efekt warto zaopatrzyć się przykładowo w piec na pellet z podajnikiem. Dzięki wmontowanym w tego rodzaju kotły grzałkom oraz podajnikom, spalanie paliwa odbywa się praktycznie bezobsługowo. Należy jedynie dbać o dostępność biomasy w zbiorniku. Proces spalania zostaje automatycznie zatrzymany, kiedy uzyskamy odpowiednią temperaturę. Również włącza się samodzielnie, na podstawie zaprogramowanych przez użytkownika parametrów. Nowoczesne piece na pellet to wyjątkowo wygodna alternatywa dla pozostałych urządzeń służących do ogrzewania.

Zalety korzystania z biomasy

Spalanie biomasy uznaje się za dużo korzystniejsze dla środowiska niż spalanie innych rodzajów paliw. Przeważnie jej transport do celów prywatnych nie jest konieczny, gdyż wytwórcy biomasy znajdują się praktycznie wszędzie. Stosowanie biomasy umożliwia przedłużenie żywotności kotłów ze względu na niską zawartość siarki w produktach spalania. Korzystanie z kotłów jest wyjątkowo wygodne, nie wymaga ciągłego dokładania paliwa i rozpalania, o co w swoich produktach dba producent kotłów Kołton. Spalany pellet nie generuje nieprzyjemnych zapachów, ani zanieczyszczeń. Gwarantuje wysoką wydajność energetyczną, a co za tym idzie duże oszczędności względem paliw kopalnych. Jest łatwo dostępny, komfortowy w użytkowaniu i niebrudzący otoczenia.