Ważna jest przemyślana gospodarka wodna. Zbiorniki retencyjne pozwalają gromadzić nadmiar wody opadowej oraz pozwalają na jej późniejsze wykorzystanie.

Do czego potrzebne są zbiorniki retencyjne?

Celem retencji jest zatrzymanie wody w miejscu opadu. Do zbiorników retencyjnych spływa woda gromadząca się w okresie bardzo intensywnych opadów, co zapobiega podtopieniom i zalaniu terenu. Woda przechowywana w zbiorniku retencyjnym nadaje się do ponownego wykorzystania i pozwala zmniejszyć zużycie wody z naturalnych zbiorników. Firma SIENKIEWICZ MAT-BUD ciągle rozwija technologię i zakres oferowanych produktów, aby dostarczać na rynek kompleksowe rozwiązania, których implementacja poprawi stan naszego środowiska.

Prefabrykowane zbiorniki żelbetowe

Rozwiązaniem umożliwiającym na retencję wody na szeroką skalę są żelbetowe zbiorniki retencyjne które mogą pełnić funkcję zarówno zbiorników przeciwpożarowych jak i mogą być wykorzystywane do magazynowania lub retencji ścieków sanitarnych. Zbiorniki mogą być również stosowane jako komory inspekcyjne, przepływowe, połączeniowe, komory armatury, tłoczni, obudowy urządzeń technologicznych sieci kanalizacyjnych, jako separatory, pompownie lub zbiorniki będące elementami oczyszczalni ścieków.

Prefabrykowane zbiorniki dostępne są w postaci: prostopadłościennych komór; zbiorników U-kształtnych; zbiorników typu Tornado ZRT; wielkośrednicowych studni żelbetowych lub zbiorników na nieczystości. Wymiary komory podawane są przez klienta, a przy projektowaniu konstrukcji uwzględnia się także takie czynniki jak zastosowanie zbiornika, rodzaj przechowywanej cieczy, lokalizacja, zagospodarowanie terenu w bezpośrednim sąsiedztwie. Ważne są również warunki gruntowo-wodne, ponieważ mają one wpływ na posadowienie zbiornika oraz jego pracę.

Dzięki opracowanej przez SIENKIEWICZ MAT-BUD technologii produkcji elementów Tornado ZRT znacznemu zredukowaniu uległa ilość połączeń pomiędzy elementami składowymi zbiornika (w rozwiązaniach powszechnie dostępnych na rynku łączy się nie tylko kolejne segmenty, ale również płyty pokrywowe ze ścianami pionowymi). Zazwyczaj połączenia wykonuje się stosując łączniki stalowe, uszczelki lub inne substancje wypełniające, a tym samym naraża się konstrukcję w miejscach styku elementów na utratę trwałości lub szczelności.

ZDJĘCIE FOTO.png do wstawienia tutaj

Ponadto ograniczenie połączeń elementów zbiornika jedynie do pionowych styków gwarantuje, że całość konstrukcji będzie pracować zgodnie z założeniami projektowymi, a naprężenia przenoszone będą w odpowiedni dla konstrukcji sposób dzięki zachowaniu ciągłości zbrojenia i betonu pomiędzy płytą górną elementu, a ścianami elementów (uzyskany został korzystniejszy rozkład momentów zginających niż w przypadku klasycznej pokrywy wspartej na górnej krawędzi ściany), co ma niebagatelne znaczenie dla trwałości konstrukcji, szczególnie biorąc pod uwagę bardzo duże dopuszczalne wartości obciążeń przewidziane w projekcie (ruch ciężki pojazdów).

Dzięki monolitycznej konstrukcji uzyskuje się krótki czas montażu, ze względu na brak konieczności oddzielnego łączenia pokryw z elementami dennymi oraz podpór wewnątrz zbiornika. Z kolei krótki czas montażu wiąże się z krótszym czasem odwadniania  i krótszym czasem pracy dźwigu wykopu, co przekłada się na niższe koszty dla Inwestora, w którego zakresie jest utrzymanie odwodnienia w czasie całego montażu. Optymalne gabaryty i masa zbiorników retencyjnych Tornado ZRT dostępnych na Sienkiewicz.com.pl w odniesieniu do transportowanej objętości części zbiornika  pozwalają dostarczyć monolityczną część zbiornika o objętości całkowitej około 40 m3 jednym samochodem, bez konieczności osobnego dostarczania pokryw i podpór!

Sienkiewicz MAT-BUD Sp. z o.o. oferuje kompleksową dostawę zbiornika z uwzględnieniem transportu, montażu i kompletnego wyposażenia, co przekłada się na mniejszy zakres prac niezbędnych do wykonania całego obiektu. Zbiorniki wykonywane są zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami co sprawia, że procedury odbiorowe przebiegają sprawnie i bez komplikacji.