Marzeniem wielu osób jest własny dom jednorodzinny. Jednak zanim rozpocznie się budowę, należy szczegółowo i rozmyślnie zaplanować konstrukcję budynku, układ pomieszczeń, infrastrukturę sanitarną i wiele innych aspektów, które sprawią, że całość będzie ładna, a przy tym funkcjonalna. Szczegółowe rozplanowanie przestrzeni mieszkalnej zapewniają projekty domów. Co zawierają? Dokumentacja projektowa musi być przygotowana w oparciu o obowiązujące przepisy prawa budowlanego, dokładnie określające zakres i formę, jakie powinien przybrać projekt budowlany. Gotowe projekty domów składają się z wielu fachowych szkiców i opisów, których przedstawienie jest niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę. W skrócie jest to profesjonalny plan inwestycji budowlanej, na podstawie którego dokonuje się jej realizacji.

Domy jednorodzinne – projekty budowlane domu i działki

Projekt budowlany musi obejmować plan zagospodarowania działki, czyli terenu, na którym powstanie inwestycja. Gotowe projekty domówktóre można nabyć w specjalizujących się w tym zagadnieniu firmach architektonicznych, zawierają szczegółowe rozplanowanie domu i jego najbliższego otoczenia. Prawidłowe sporządzenie projektu nie może obejść się bez zastosowania się do ustaleń miejscowego planu zagospodarowania terenu. Określa on bowiem nie tylko warunki wydania zgody, ale również szczegółowe wytyczne odnośnie tego, jak budynek może wyglądać, gdzie ma stać i jakie są możliwości zagospodarowania działki.

Projekt ten sporządza się na mapie katastralnej lub mapie do celów projektowych w skali 1:500 lub 1:1000. Zawiera on: wymiary całkowite działki, usytuowanie projektowanego domu na działce, jego odległość od granic działki, dojazd i dojście do budynku, lokalizację miejsc postojowych dla samochodów i umiejscowienie pojemników na odpady stałe. Bardzo istotne są również opisy i rysunki przyłączy: gazowego, elektrycznego, wodociągowego, kanalizacyjnego, telekomunikacyjnego. Projekty domów muszą również uwzględniać granice działki oraz wszystkie domy i inne budynki znajdujące się w pobliżu, z którymi nowa inwestycja będzie sąsiadowała.

Projekty domów gotowe. Co zawierają?

Gotowe projekty domów muszą zawierać rzuty wszystkich poziomów domu: fundamentów, piwnicy oraz dachu, a jeśli jest on spadzisty, to również więźby dachowej. Bardzo ważne są przekroje poprowadzone w konkretnych miejscach, najczęściej przez schody, a także wszystkie ściany projektu. Projekty domów jednorodzinnych muszą zawierać fachowe rysunki konstrukcji oraz instalacji wewnętrznych. Powinny być one przygotowane w skali podstawowej nie mniejszej niż 1:100. 

W części opisowej projektu domu muszą znaleźć się informacje dotyczące posadowienia budynku, użytych materiałów, współczynniki izolacyjności termicznej poszczególnych warstw przegród budynku, kategoria geotechniczna, a także charakterystyka energetyczna domu z obliczonym rocznym zapotrzebowaniem na ogrzanie 1 m2 powierzchni. Z kolei niezbędne dane liczbowe to: powierzchnia całkowita, powierzchnia użytkowa, powierzchnia netto domu, zestawienie powierzchni wszystkich pomieszczeń oraz kubatura ogrzewana i nieogrzewana.

Wymarzone przez wielu ludzi inwestycje to domy jednorodzinne. Projekty ich rozplanowania warto powierzać specjalistom, takim jak architekci z firmy Archeco plus sp. z o.o. sp.k. – Dom Dla Ciebie, tworzący gotowe projekty domówi garaży.