Żywotność i skuteczność otwornicy diamentowej różni się znacznie w zależności od ciętego materiału, ilości użytego smaru, używanych narzędzi i techniki operatora. Aby zmaksymalizować czas, w którym otwornice będą mogły skutecznie służyć, należy zawsze przestrzegać kilku ważnych wskazówek.

Zawsze używaj dużej ilości wody podczas korzystania z otwornicy diamentowej. Woda służy do chłodzenia piły walcowej i zmywania powstałej zawiesiny pyłowej. Punkt styku powierzchni cięcia z otwornicą powinien być zawsze mokry, a końcówka otwornicy nigdy nie powinna być gorąca. Jeśli końcówka jest więcej niż tylko ciepła, jest to ogólnie oznaką zbyt małego smarowania (lub prawdopodobnie zbyt dużej prędkości, lub ciśnienia). Woda ogranicza gromadzenie się ciepła, wydłużając żywotność piły walcowej i pomaga uniknąć pęknięć cieplnych materiału. Minimalne smarowanie uchroni otwornicę przed spaleniem, ale lepiej stosować właściwe techniki smarowania, które wydłużą żywotność otwornicy pięciokrotnie. Należy również pamiętać, że smary na bazie oleju nie działają dobrze na otwornicach diamentowych.

Jak poprawnie stosować otwornice diamentowe

Podczas wiercenia otworów najlepiej stosuj otwornice diamentowe https://mtashop.pl/narzedzia/otwornice i zawsze stosuj technikę pompowania. Ta technika polega na wsunięciu otwornicy w powierzchnię cięcia lub w otwór, a następnie odciągnięciu piły walcowej z powrotem, aby woda mogła przeniknąć przez cięcie, a następnie ponownym opuszczeniu otwornicy (co około 15 do 20 sekund). Woda wypłucze wytworzoną zawiesinę i zapewni nasmarowanie punktu styku pomiędzy ciętą powierzchnią a otwornicą diamentową. Bez techniki pompowania woda nie dotrze do samego czubka otwornicy, nawet jeśli otwornica znajduje się pod wodą.

Ponieważ wszystkie materiały różnią się twardością i ścieralnością, niemożliwe jest określenie dokładnej prędkości wiertła. Sugeruje się, aby użytkownicy postępowali zgodnie z zalecaną prędkością wiercenia lub wiercili jeszcze wolniej, jeśli nie są pewni, czy materiał jest cięty. Większa prędkość wiercenia lub zwiększony nacisk może nieznacznie skrócić czas skrawania, ale również znacznie zwiększy tarcie i nagrzeje otwornicę. To znacznie skróci żywotność piły walcowej i zwiększy ryzyko pęknięć cieplnych i pęknięć materiału. Jeśli na otwornicy pojawią się żółte, brązowe, niebieskie lub czarne „znaki przypalenia” wokół końcówki, jest to oznaką bardzo wysokiej temperatury i zbyt dużej prędkości wiertła lub zbyt dużego nacisku na wiertło.

Otwornice i siła nacisku

Podczas korzystania z otwornicy diamentowej bardzo ważne jest, aby wywierać tylko lekki lub średni nacisk na wiertło i pozwolić, by otwornice wierciły we własnym tempie. Zwiększanie nacisku nie przyspieszy zauważalnie cięcia, ale znacznie zwiększy tarcie i szybko spowoduje przegrzanie otwornicy. Powoduje to nie tylko jej spalenie, ale także nagrzewanie otaczającej powierzchni i może spowodować pękanie lub pękanie pod wpływem ciepła. Jeśli otwór jest wiercony całkowicie w kawałku materiału, ważne jest również, aby znacznie zmniejszyć nacisk, gdy otwornica znajduje się blisko tylnej części materiału. Zmniejsza to odpryski lub pękanie na tylnej stronie materiału, gdy piła walcowa wyłania się z tyłu.

Ponieważ prędkość jest tak ważnym czynnikiem podczas pracy otwornic diamentowych, zaleca się użytkownikom stosowanie wierteł o zmiennej prędkości. NIGDY nie należy używać „wkrętarki udarowej” lub „wiertarki udarowej” z otwornicą diamentową, ponieważ spowoduje to rozszczepienie lub pęknięcie końcówki otwornicy. W przypadku korzystania z piły walcowej o średnicy ponad ½” lepiej jest użyć wiertarki niż wiertarki ręcznej, gdy szablon nie jest dostępny.

Żywotność każdego typu otwornicy diamentowej zależy od twardości, ścieralności i grubości wierconego materiału oraz określonych technik wiercenia (prędkość wiercenia, ciśnienie i smarowanie); jednak diamenty otwornicy zwykle nie zużywają się tak często, jak zużywają się z powodu ciepła i tarcia spowodowanego ekstremalną twardością i ścieralnością ciętego materiału. Stosując powyższe strategie, użytkownik może znacznie przedłużyć żywotność swojej otwornicy diamentowej. Należy również zauważyć, że w przypadku niektórych bardzo twardych kamieni i płytek wywiercenie tylko ¼” może zająć 2-3 minuty.

Podsumowanie: jak poprawnie stosować otwornice diamentowe

ZAWSZE używaj dużo wody

ZAWSZE stosuj technikę pompowania

ZAWSZE używaj zalecanej prędkości wiertła lub używaj mniejszej prędkości

ZAWSZE pozwól, by otwornice cięły z własną prędkością, nie wywieraj zbyt dużego nacisku

NIGDY nie używaj „wkrętarki udarowej” lub „wiertarki udarowej”; zalecana jest wiertarka ręczna lub wiertarka o zmiennej prędkości

SZYBKOŚĆ ZABIJA — optymalne prędkości wiercenia, niski nacisk wiertła i zwiększone zużycie wody znacznie wydłużą żywotność otwornicy.