Osprzęt wiertniczy to szeroka gama produktów wspomagających pracę ekip odpowiedzialnych za przygotowywanie odwiertów. Oto przegląd najważniejszych z tych narzędzi oraz ich zastosowania.

Wiertnice – niezastąpione w prowadzeniu odwiertów

Wiertnice używane są w wielu różnych celach – od przeprowadzania badań gruntu, poprzez eksploatację złóż naftowych, a skończywszy na wykonaniu odwiertu pod studnię głębinową. W użyciu, poza wiertnicami pionowymi, znajdują się także te poziome, które znalazły zastosowanie w prowadzeniu prac wiertniczych pod rurociągi różnych typów.

Wsparciem dla urządzeń wiertniczych jest różnego rodzaju osprzęt wiertniczy, który może być dopasowany indywidualnie do konkretnego przeznaczenia urządzeń oraz prowadzonych prac.

Najpopularniejsze rodzaje osprzętu wiertniczego

Osprzęt wiertniczy to dodatkowe urządzenia stosowane jako wsparcie dla wiertnic. Pozwalają one na poszerzenie ich funkcjonalności, a także na łatwiejszą, sprawniejszą obsługę sprzętu.

Przykładowe rodzaje osprzętu wiertniczego:

  • świdry ślimakowe – szneki – dodatkowe świdry do prowadzenia prac wiertniczych,
  • przeciągacze do wiertnic poziomych – pomagają w przeciąganiu elementów instalacji, na przykład kabli przez otwory wiertnicze
  • świdry do pali CFA – umożliwiają budowę pali CFA – pali fundamentowych pod budowę fundamentów, na przykład mostów i innych konstrukcji, w trudnym terenie,
  • łączniki – pozwalają na połączenie ze sobą świdrów i wiertnic,
  • wybieraki – umożliwiają sprawne wybieranie urobku,
  • próbniki – elementy służące do pobierania próbek z odwiertów.

Więcej przykładowych osprzętów wiertniczych można znaleźć na stronie sprzedawcy – firmy Staltechnika: http://staltechnika.pl/oferta/.

Osprzęt wiertniczy na indywidualne zamówienie

Nowoczesny osprzęt wiertniczy może być również wykonany na zamówienie, zgodnie z potrzebami klienta. Wówczas może być on specjalnie dopasowany do konkretnych prac.

Takie usługi również świadczy firma Staltechnika. Jej oferta zaprezentowana jest na stronie: http://staltechnika.pl/uslugi/.