Ogrzewanie domów gazem płynnym zyskuje w Polsce coraz więcej zwolenników. Jest to ekologiczne i funkcjonalne rozwiązanie stanowiące doskonałą alternatywę dla ogrzewania gazem ziemnym.

Ogrzewanie gazem ziemnym – jakie ma zalety?

Klienci firmy Amerigas decydują się na ogrzewanie domu gazem płynnym głównie ze względu na wygodę. W przeciwieństwie do ogrzewania gazem ziemnym instalacja na gaz płynny nie wymaga specjalnej infrastruktury – da się ją zamontować praktycznie wszędzie bez względu na wielkość posesji oraz poziom wód gruntowych. Dobrej jakości gaz płynny jest wydajnym, wysokokalorycznym paliwem spalającym się praktycznie w całości, bez szkody dla środowiska naturalnego.

Ogrzewanie gazem ziemnym – czy potrzebne jest zezwolenie?

Na potrzeby gospodarstw domowych zastosowanie znajdują niewielkie zbiorniki, na których montaż nie jest wymagane zezwolenie na budowę. Nie jest ono potrzebne w przypadku zbiorników o pojemności do 7 m3 używanych na potrzeby domu o powierzchni użytkowej do 150 m kw. – budowę instalacji trzeba natomiast zgłosić do Starostwa Powiatowego, dołączając do wniosku projekt techniczny, kopię uprawnień projektanta, kopię ważnego zaświadczenia o przynależności projektanta do Izby Inżynierów Budownictwa oraz oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością. Odbiór końcowy instalacji jest przeprowadzany przez Urząd Dozoru Technicznego.

Ogrzewanie gazem ziemnym – odległości od zbiornika

Decydując się na montaż instalacji zbiornikowej, należy pamiętać o pewnych wytycznych określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z 14 listopada 2017 r. Przykładowo minimalne odległości zbiornika z gazem płynnym od granicy działki powinny wynosić:

– 1,5 m przy zbiornikach naziemnych o pojemności 2700 l,

– 0,5 m przy zbiornikach podziemnych o pojemności 2700 l,

– 2,5 m przy zbiornikach naziemnych o pojemności 4850 l,

– 1,25 m przy zbiornikach podziemnych o pojemności 4850 l,

– 3,75 m przy zbiornikach naziemnych o pojemności 6700 l,

– 1,5 m przy zbiornikach podziemnych o pojemności 6700 l.