IoT, czyli Internet of Things (internet rzeczy) staje się nieodłącznym elementem naszego życia. Mamy z nim styczność m.in. w: domu, biurze, opiece zdrowotnej czy rolnictwie. Warto podkreślić, że rozwiązania związane z internetem rzeczy mogą zostać z powodzeniem wykorzystane również w przemyśle. Kto może je zastosować i jak je wdrożyć?

Czym jest technologia IoT i jakie znaczenie ma dla przemysłu?

Internet of Things zdefiniować można jako system połączonych ze sobą urządzeń, które komunikują się pomiędzy sobą (za pomocą sieci internetowej, Bluetooth bądź technologii Zigbee), a także: gromadzą, analizują i udostępniają użytkownikom potrzebne im dane. Pojedyncze nowoczesne urządzenie może być niezwykle przydatne w przedsiębiorstwie, jednak jego praca daje najlepszy efekt, gdy jest ono połączone z innymi sprzętami, z którymi może współpracować. Zastosowanie tej technologi ma wiele plusów, jednak do najważniejszych należy zaliczyć to, że rozwiązania IoT usprawniają pracę przedsiębiorstw, pozwalają na optymalne zarządzanie nimi przez kadrę kierowniczą oraz poprawiają funkcjonowanie łańcucha dostaw. Dzięki zastosowaniu internetu rzeczy w przemyśle możliwe jest stworzenie bezpiecznego miejsca pracy oraz znaczne obniżenie kosztów prowadzonej działalności przy jednoczesnym zwiększaniu zysków. Niewątpliwą zaletą IoT dla wszelkiego rodzaju firm jest możliwość dokonywania niezwykle rozbudowanych, wartościowych analiz. Ponadto technologia ta pozwala na lepsze: zarządzanie zapasami, monitorowanie produkcji oraz kontrolę jakości.

Jakie rozwiązania wdraża się w zakresie IoT w przemyśle?

IoT może wywierać wpływ na funkcjonowanie całego przedsiębiorstwa – usprawniać i zwiększać wydajność jego pracy. Do niezwykle ciekawych, ale i praktycznych rozwiązań technologii internetu rzeczy zaliczyć można:

  • autonomiczne pojazdy przemysłowe,
  • czujniki,
  • inteligentne maszyny i urządzenia np. linie produkcyjne,
  • kamery,
  • systemy zdalnego monitoringu,
  • systemy zdalnego odczytu wodomierzy, gazomierzy oraz liczników energii elektrycznej,
  • zdalne zarządzanie systemami dostaw, wyładunków, załadunków.

Warto podkreślić, że nie jest to zamknięty katalog rozwiązań, które mogą być stosowane w ramach internetu rzeczy. W związku z szerokim zakresem IoT, może być on wykorzystany w prawie każdej gałęzi przemysłu, m.in.: chemicznej, drzewno-papierniczej, metalurgicznej, mineralnej, paliwowo-energetycznej czy spożywczej.

Jakie firmy projektują rozwiązania IoT dla przemysłu?

Rozwiązania z zakresu internetu rzeczy dla przedsiębiorstw oferowane są przez wiele firm w naszym kraju. Jak jednak wybrać tę najlepszą, która zaprojektuje system o wysokiej efektywności i niskiej awaryjności? Bardzo ważnym aspektem jest zdecydowanie się na specjalistów, którzy posiadają szerokie doświadczenie oraz wiedzę w tej dziedzinie. Istotne jest także nastawienie na rozwój, współpraca z szanowanymi jednostkami badawczymi oraz szybkość realizacji zamówień, która może być usprawniona np. dzięki własnej linii produkcyjnej. Ważne jest, aby w przygotowaniu projektu brało udział wielu specjalistów różnych dziedzin ze zdywersyfikowanymi umiejętnościami i warsztatem.