Drzewa są bardzo ważnym elementem każdego ekosystemu, dlatego też są prawnie chronione i nie można ich żywnie wycinać, nie zważając na przepisy. Kilka lat temu regulacje dotyczące wycinki drzew pozwalały na dosyć grabieżą gospodarkę tym dobrem. To właśnie wtedy wycięto wiele drzewostanów, w tym również w obszarach Polski, w których dotychczas nie prowadzono takich działań. Obecnie sporo osób może czuć się zagubionym w regulacjach prawnych. Jak wygląda to zatem aktualnie i czy wycinka drzew na przykład na własnej posesji jest dozwolona przez prawo? Poniżej osoby zainteresowane znajdą garść informacji na ten temat.

Legalna wycinka drzew

Drzewa rosną bardzo długo, dlatego ich wycinka musi być rozważna. Odnowienie drzewostanu to tak naprawdę nawet kilkadziesiąt lat w zależności od gatunku. Natomiast zupełnie naturalne jest też to, że właściciele działek i posesji mogą chcieć wprowadzić na nich pewne zmiany, inaczej je zagospodarować, co może łączyć się z koniecznością usunięcia części drzew. O zgodę na usunięcie drzewa z posesji, nawet jeżeli jest ona naszą własnością, trzeba będzie wystąpić między innymi wtedy, gdy ma się do czynienia z wyjątkowo dużym i starym drzewem.

Należy zmierzyć obwód pnia drzewa około 5 cm od ziemi i w przypadku konkretnych gatunków, po przekroczeniu określonej liczby centymetrów, trzeba będzie wysłać zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa do urzędu gminy. Urząd Gminy w określonym terminie powinien wysłać swojego przedstawiciela, który sprawdzi zgodność podanych danych ze stanem faktycznym, czyli po prostu określi gatunek drzewa oraz dokona raz jeszcze pomiaru. We wzorze zgłoszenia należy załączyć też mapkę, która może być narysowana odręcznie, na której zostanie zaznaczone drzewo lub drzewa wybrane do wycinki.

Gmina w ciągu 14 dni może zgłosić sprzeciw, czyli innymi słowy, nie wyrazić zgody na usunięcie danego drzewa z działki. Sytuacja taka może dotyczyć na przykład drzew wyjątkowo starych, o ważnych torach dla ekosystemu lub ludności. Natomiast jeżeli taki sprzeciw nie zostanie skierowany do właściciela posesji, drzewo może zostać usunięte. Właściciel posesji po dokonaniu oględzin przez osobę wytypowana przez Urząd Gminy ma 6 miesięcy na usunięcie drzewa. Jeżeli w tym czasie nie dokona tego, powinien ponownie złożyć wniosek, który będzie zawierał jego dane, opis drzewa dokonany podobnie jak wcześniej, oraz wspominaną już mapkę. Po bardziej szczegółowe informacje dotyczące formalnych aspektów związanych z wycinką drzewa warto sięgnąć bezpośrednio do ustawy.

Artykuł powstał dzięki współpracy z firmą alpinistyczną SEGURO z Łodzi.