Co decyduje o jakości zabezpieczenia antykorozyjnego? W dużym stopniu jest to grubość powłoki malarskiej. Można ustalić ją poprzez pomiary wykonywane zazwyczaj na zakończenie prac lakierniczych. Obowiązują nawet konkretne regulacje, m.in. norma PN-EN ISO 19840 określająca minimalną liczbę pomiarów w odniesieniu do sprawdzanej powierzchni. Nie ma z kolei obostrzeń, co do maksymalnej liczby pomiarów, zatem zależy to już od indywidualnych, wewnętrznych procedur przedsiębiorstwa i oczekiwań klienta regulowanych umową.

Regulacja standardów pomiarowych 

Dokonano prób ustalenia najważniejszych parametrów i zdefiniowania ich w normach takich jak PN-EN ISO 2808 „Farby i lakiery. Oznaczenie grubości powłoki”. Jednak wymagały one poprawek i na przestrzeni lat zostały uściślone, zmienione lub doprecyzowane. Pomagają one w jednoznacznym określeniu grubości powłok, którą definiuje się jako odległość powłoki od podłoża. Uwzględnia ona to, że nie ma idealnie gładkich powierzchni, dlatego zakłada margines błędu w pomiarach.

Ważne jest też rozróżnienie metod – inne pomiary stosuje się w oznaczaniu grubości powłok mokrych, suchych oraz nie usieciowanych. Aby było to możliwe, zachodzi konieczność sięgnięcia po wyspecjalizowane przyrządy pomiarowe oraz akcesoria lakiernicze (zob. https://farbyonline.eu/426-akcesoria-lakiernicze).

Najpopularniejsze metody pomiarowe

Do prowadzenia pomiarów wykorzystuje się kilka sprawdzonych metod. Wśród nich jest Metoda 1A, która umożliwia ustalenie grubości warstwy mokrej na trzy sposoby. Tutaj liczy się szybkość pomiaru oraz rodzaj lakierowanego podłoża, jednak przyjmuje się, że uzyskane wyniki są przybliżone. Najlepiej, kiedy pomiar przeprowadza się od razu po nałożeniu farby.

Jeżeli potrzebujesz bardziej dokładnych danych, to sięgniesz po metodą 1B. Stosuje się ją zazwyczaj w ściśle wykreowanych warunkach laboratoryjnych z wykorzystaniem profesjonalnych przyrządów w dużym rozmiarze. Przyrządy wykorzystuje się też w innych metodach – w 6B mierzy się grubość powłok sprzętem zbudowanym z mikroskopu z podziałką, kompletem noży i opcjonalnie podświetleniem.

Inną znaną metodą pomiarową jest 7 (A, B, C, D). Zastosowanie jej ma uzasadnienie, o ile zadbasz o bardzo dokładną i poprawną kalibrację urządzeń pomiarowych (przyrząd sondażowy z sondą Halla, przyrząd wykorzystujący prądy wirowe, przyrząd magnetyczny zdejmowany). Wynik będzie tym dokładniejszy, im większa będzie grubość stali, a mniej załamań i krawędzi.